« Najít podobné dokumenty

Obec Olešná (Písek) - Směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešná (Písek).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

smernice-o-zadavani-verejnych-zakazek-1-2020-str.pdf
„,SMĚRNICE 1/2020,o VEREJNYCH ZAKAZKACH MALEHO ROZSAHU
<br> Účetní jednotka: Obec Olešná,IČ:00511986 Adresa: Olešná 14,398 43 Bernartice
<br> Směrnici zpracoval: XXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka Směrnici schválil: zastupitelstvo obce Olešná Směrnice nabývá platnosti: 2.9.2020
<br> 61.1 Předmět úpravy
<br> ].Zadávání veřejných zakázekje upraveno zákonem č.l34/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) <.>
<br> 2.Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Olešnájako veřejného zadavatele a stanovuje závazný postup jeho orgánů při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ŠZ? a 531 zákona.tj.veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6 000 000 Kč bez DPH <.>
<br> 3.Směrnice dále stanovuje konkrétní povinnosti odpovědným osobám zadavatele,které odpovídají za přípravu,zadání a řízení zakázek a za vyhodnocování podaných nabídek <.>
<br> 4.Směrniceje platná a závazná v celém svém rozsahu pro Obec Olešná <.>
<br> ČL 2 Obecné zásady
<br> Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem ajedním či více dodavatelí,jejímž předmětem je úplatně poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatně provedení stavebních prací.Veřejná zakázka musí být realizována na základě písemné smlouvy nebo na základě ústní či písemné objednávky <.>
<br> 1.Zadavatel není povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona.je však povinen dodržet zásady uvedené v Š31 zákona <.>
<br> 2.Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka,jej íž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky
<br> a) na dodávky a služby částce 2 000 000,- Kč bez DPH b) na stavební práce 6 000 000,- Kč bez DPH
<br> 3.Zadávání veřejných zakázek nad limity předpokládané hodnoty zakázky stanovené š27 zákona se řídí přimo zákonem,nikoliv toto směrnici <.>
<br> 4.Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v pe...

Načteno

edesky.cz/d/4217000

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešná (Písek)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz