« Najít podobné dokumenty

Obec Tupadly (Mělník) - Informace o konání zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tupadly (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ke stažení zde
OBEC TUPADLY Obecní úřad Tupadly,Tupadly 4,277 21 Liběchov
<br> Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Tupadly
<br> Obecní úřad Tupadly vsouladu sust.& 93 odst.1) zákona č,128/2000 Sb„ o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,informuje o době,místě a programu zasedání zastupitelstva obce Tupadly,svolaného starostkou obce Tupadly v souladu s š 92 odst.1) č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů:
<br> Místo konání: Zasedací místnost Obecního úřadu Tupadly,Tupadly 4,277 21 Liběchov Doba konání: 23.10.2020,od 17.00 hodin
<br> Navržený program:
<br> Zahájení určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,Schválení programu
<br> Rozpočtové opatření 62/2020
<br> Schválení záměru na pronájem části pozemku p.č.286/l Schválení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p.č.286/1 Informace z obce
<br> Diskuse
<br> Závěr
<br> ?PJEJ?
<br> ?!“mgh
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne : 14.10.2020 Sejmuto z úřední desky dne:
<br> 0/ o /7 / &) „(l/MM o OBECNÍ ÚŘAD TUFADLY Tupadly 4 277 21 Liběchov tel.č:.315 697 432
<br>,t <.>
<br> (i) /Ž
<br> V Tupadlich dne 14.10.2020
<br> _ / „ Mg," Mf: aw
<br> XXXXXXXX XXXXXX — starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/4216988

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tupadly (Mělník)
17. 10. 2020
17. 10. 2020
13. 10. 2020
13. 10. 2020
02. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tupadly (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz