« Najít podobné dokumenty

Obec Sovětice - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sovětice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Majetek pořízený 2019
Pořízený majetek
<br> Datum 21.01.2020
<br> Počet Stran 2 Datum Způsob pořízení Druh SU Útv.Prac.Lok <.>,Míst.Inv.číslo Název Počet Jednotková cena Učetni cena 08.01.2019 0 obecné zařazen/' 028 DDHNI Samos 1/2019 Páteřní deska včetně popruhu EPD—10 1 5 380,00 5 380,00 21-01-2019 0 obecné zařazení 028 DDHM Samos 3/2019 počítač DELL Vostro 3470 1 26 445,00 26 445,00 24.01.2019 O obecné zařazen/ 031 POZ.Pozem 4/2019 Parcela 654/19 38 m2 Sovětice 38 4,64 176,32 25.02.2019 0 obecné zařazen/' 022 SHMV DEouh Obec Sam.2/2019 Kontejner na bioodpad 1 98 071,00 98 071,00 03.04.2131 9 O obecné zařazení 031 POZ.Pozem Obec Pozem 26/2019 Parc.č.223/2,1191m2,Horní Čemůtky 1 5 955,00 5 955,00 03.04.2019 0 obecné zařazení 031 POZ.Pozem Obec Pozem 2712019 Parc.č.538/7,927m2,Horní Černůtky 1 4 635,00 4 635,00 03.04.2019 0 obecné zařazení 031 Poz.Pozem Obec Pozem 28/2019 Parc.č.304/26,684m2,Horní Černůtky 1 3 160,00 3 160,00 03.04.2019 0 obecné zařazení 031 Poz.Pozem Obec Pozem 29/2019 Parc.č.534/21,198m2,Horni Černůtky 1 915,28 915,28 03.04.2019 0 obecné zařazeni 031 Poz.Pozem Obec Pozem 30/2019 Parc.č.304/27,205m2,Horni Černůtky 1 1 025,00 1 025,00 03.04.2019 0 obecné zařazeni 031 Poz.Pozem Obec Pozem 31/2019 Parc.č.534/27,171m2,Horni Černůtky 1 855,00 855,00 23.04.2019 0 obecné zařazení 031 Poz.Pozem Obec Pozem 5/2019 Parcela 650/1 349 m2 Sovětice 349 21,00 7 329,00 29.04.2019 0 obecné zařazení 031 POZ.Pozem Obec Pozem 32/2019 Parc.č.655/45,12 m2,Sovětice 1 160,80 160,80 29.04.2019 0 obecné zařazení 031 Poz.Pozem Obec Pozem 33/2019 Parc.č.655/48,293 m2,Sovětřce 1 1 465,00 1 465,00 29.04.2019 O obecné zařazení 031 POZ.Pozem 34/2019 Parc.č.655/40,19 m2,Sovětice 1 272,03 272,03 29.04.2019 0 obecné zařazení 031 Poz.Pozem Obec Pozem 35/2019 Parc.č.655/66,31 m2,Sovětice 1 155,00 155,00 29.04.2019 0 obecné zařazení 031 POZ.Pozem Obec Pozem 36/2019 Parc.č.655/65,2m2,Sovětíce 1 10,00 10,00 29.04.2019 0 obecné zařazeni 031 Poz.Pozem Obec Pozem 37/2019 Parc.č.655/14,80m2,Sovětice 1 463,20 46...
Inventury 2019
INVENTURNI SOUPIS k řádné inventarizaci DKP
<br> OBEC SOVĚTICE
<br> IČ: 00269581
<br> Provedena fyzická inventura
<br> INVENTURA PROVEDENA KE DNI: 31.12.2019
<br> pořadm lnv.č.Název DKP Pořízení Počet Cena/jedn.Pořizovací cena
<br> 1 205 Skříň na knihy 01.01.1979 1 744,00 744,00
<br> 2 206 Skříň na knihy 01.01.1979 1 744,00 744,00
<br> 3 238 Nabíječka VČ 11—69 31.12.1996 1 2 480,00 2 480,00
<br> 4 249 Kontejner na sklo - Sovětice 31.12.1996 1 2 300,00 2 300,00
<br> 5 250 Kontejner na sklo — Sovětice 31.12.1996 1 2 300,00 2 300,00
<br> 6 253 Informativní cedule plexi sklo 31.12.1996 1 2 876,50 2 876,50
<br> 7 257 Stejnokroj požární- komplet 31.12.1996 1 1 057,00 1 057,00
<br> 8 613 Knihovna světlá zasklena 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00
<br> 9 614 Knihovna světla zasklena 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00 10 615 Knihovna světla zasklena 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00 11 616 Knihovna světla zasklená 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00 12 617 Knihovna světla zasklena 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00 13 618 Knihovna světla zasklena 31.12.1996 1 1 350,00 1 350,00 14 650 Stůl na stolní tenis 31.12.1996 1 1 100,00 1 100,00 15 261 Savíce 01.01.1998 2 900,00 1 900,00 16 Stolek pod počítač a pod telefon 30.06.1999 2 1 072,20 2 144,40 17 Kontejner na sklo - HČ 31.12.1996 2 2 300,00 4 600,00 18 Stolek 15.05.2000 2 100,00 200,00 19 Psací stůl 15.05.2000 3 100,00 300,00 20 Skříň 15.05.2000 1 100,00 100,00 21 Lavička parková - 2x HČ 24.09.2003 2 2 259,44 4 518,88 22 Lavička parková - 3x Sovětice 24.09.2003 3 2 259,44 6 778,32 23 Odpadkový koš - 2x Sovětice 24.09.2003 2 1 366,40 2 732,80 24 Odpadkový koš — 1x HČ 24.09.2003 1 1 366,40 1 366,40 25 Stolek pod tiskárnu 21.02.2008 1 2 618,00 2 618,00 26 Skartovačka 04.03.2008 1 1 300,00 1 300,00 27 Hasičský stejnokroj 02.04.2008 1 1 547,00 1 547,00 28 Hadice 025 Firesport- AWG spojk 12.05.2008 4 1 999,25 7 997,00 29 Hadice 675 Firesport- AWG spojk 12.05.2008 3 3 010,67 9 032,00 30 Vlajka ČR 29.09.2008 2 345,00 690,00 31 Vlajka obecní 29.09.200...
Invetrurní zápis 2019
OBEC sovĚ'nce
<br> IČ: 00269581
<br> Zpráva
<br> o provedené inventarizaci majetku,zásob,peněžních prostředků <,>
<br> pohledávek a závazků provedené ke dn131.12.2019
<br> Složení inventarizační komise: lnventarizační komise byla řádně proškole/nž dne 4.11.2019 na Obecním úřadě v Sověticích <.>
<br> předseda:
<br> členové:
<br> Den zahájení: Den ukončení:
<br> p.XXXXX XXXXX £ ',<,> p.XXXXX XXXXXXXX Žijí/)
<br> p.XXXX XXXXXXX ' ma; :* p.XXXXXX XXXXXXXX / p.XXXX XXXXXXXXX
<br> XX.XX.XXXX XX.XX.2020
<br> Den provedení inventury: k 31.12.2019
<br> 1.Druh inventarizace: u hmotného majetku a zásob — fyzická
<br> u pohledávek,závazků a peněžních prostředků — dokladová
<br> 2.Zodpovědná osoby:
<br> materiál: veřejné osvětlení,vodovod,údržba p.Háná Hlavatá požární ochrana: auto,stříkačky,příslušenství,p.XXXX XXXXXXXXX oděvy,výbava
<br> finanční prostředky: peněžní prostředky,pohledávky,p.XXXXX XXXXXXXX závazky p.XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Nález komise:
<br> Při minventuře nebyly zjištěny žádne rozdíly.Inventurní stav souhlasí s fyzickým stavem majetku a zásob.Spotřební materiál byl řadně odepsán <.>
<br> Finanční hotovost = 0,stav finančních prostředků uvedených v inventuře souhlasí s bankovním výpisem <.>
<br> Pohledávky a závazky rovněž bez rozdílu <.>
<br> 4.Přílohy inventurního zápisu:
<br> 5.Závěr:
<br> V Sověticioh dne 20.1.2020
<br> Podpisy:
<br> Přílohy zápisu tvoří inventurní soupis č.1/2019 dle účtů:
<br> účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatně movite věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> evidence DKP materiálové zásoby evidence závazků finanční prostředky poskytnuté dotace ostatnim subjektům přijaté dotace podrozvahová evidence Jednotlivě přílohyjsou podepsány všemi členy inventurní komise <.>
<br> Inventarizační komise na základě zjištěných skutečností doporuč...
Inventurní soupis 2019
Obec Sovětice IČ 00269581
<br> Inventurní soupis č.<.>.?.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> / ; k řádné —- mimďádné inventarizaci majetku
<br>,<.>.<.>,-“"'-
<br> lnventura provedena ke dni 31.12.2019
<br> Způsob zjištění skutečných stavů fyzická inventura — dokladová inventura
<br> inventarizační položka: účet/účtová skupina 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> ll nv.identifikátor lZařazeno lNázev | Početl Jednotková cena| Účetní cena
<br> účet 018 0000 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 33 [10.01.2007 [Program.vybavení Ofis 2003 [ 1l 10 745,70l 10 745,70 Celkem za AU 0000 10 745,70 Celkem za SU 018 10 745,70
<br> Inventarizační položka: účet/účtová skupina 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> lnv.identifikátor |Zařazeno lNázev ] Počell Jednotková cena! Účetní cena
<br> účet 019 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1 [31.12.2017lúzemnl plán obce i 1 435 740,00l 435 740,00 Celkem za AU 0000 435 740,00 Celkem za SU 019 435 740,00
<br> lnventarizačnípoložka: účet/účtová skupina 021 Stavby lnv.identifikátor Zařazeno Název
<br> účet 021 0010 Stavby
<br> [ Početl Jednotková cena
<br> Účetní Geršl
<br> 031 22.11.1996 Požární zbrojnice Sovětice 1 1 713 255,54 1 713 255,54 063 22.11.1996 Autobusová čekárna Sovětice 1 25 000,00 25 000,00 20116 08.08.2011 Autobuszastávka dřevěná HČ 1 65 042,00 65 042,00 25 31.12.2007 RekonstrbudOÚ čp.25 Sovětice r.2006- 1 978 639,00 978 639,00 25 22.07.2005 Budova OÚ č.p.25 (vč.odmnotářce) 1 3 722 779,80 3 722 779,80 30 31.12.2007 Kulturní dům Horní Černůtky 1 1 748 733,50 1 748 733,50 72013 31.12.2013 Kulturně společenský sportovní areál 1 3 722 422,13 3 722 422,13
<br> Celkem za AU 0010 11 975 871,97 Fw 021 0020 Stavby 033 22.11.1996 Most 74 m3 1 14 708,00 14 708,00 034 22.11.1996 Požární nádrž Sovětice 1 843,00 643,00 035 22.11.1996 Rekonstrukce veřej.osvětlení 1 67 500,00 67 500,00 037 22.11.1996 Teren.a parková úprava Sovětice 1 39 156,00 39 156,00 038 22.11.1996 Stavba terasy,chodníku,kanalizace 1 80 370,00 80 3...
Audit 2019
<.> KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení kontroly obcí a analýz
<br> 8?15f2020fKHH lllll lllll lllll llll lllll lllll lllll lllll lllll
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sovětice,IC: 00269581
<br> za rok 2019 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 5.12.2019 - 21.1.2020
<br> na základě písemné žádosti obce Sovětice v souladu s ustanovením š 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 01.07.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Sovětice Sovětice 25 503 15 Nechanice Zástupci za Obec: — XXX XXXXXXXXX - účetní - XXXX XXXXXX - místostarosta obce
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> — kontroloři: Bc.XXXXXXXX XXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu % X č.420/2004 Sb.a g 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení prověření námitek uplatněných ve stanovisku k Návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření apod.) byl učiněn dne 21.01.2020.' -
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Krá...
Rozvaha 2019
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Sovětice 5z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 6 587 884,81 0,00 6 587 884,81 5 439 321,35
<br> 6.471 60 503,00 0,00 60 503,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.60 503,00 0,00 60 503,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 2 173 000,00 0,00 2 173 000,00 2 173 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.2 173 000,00 0,00 2 173 000,00 2 173 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 769 001,00 0,00 769 001,00 769 001,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 638 207,73 1 638 207,73 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 8 123 030,80 1 534 672,30 6 588 358,50 6 876 257,50
<br> 3.021 25 501 002,59 4 575 224,00 20 925 778,59 21 445 594,59
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 179 386,63 0,00 2 179 386,63 2 011 213,71
<br> II.38 210 628,75 7 748 104,03 30 462 524,72 31 102 066,80
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 99 220,00 0,00 99 220,00 65 340,00
<br> 6.019 435 740,00 148 412,00 287 328,00 305 286,00
<br> 5.018 10 745,70 10 745,70 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.545 705,70 159 157,70 386 548,00 370 626,00
<br> 40 989 837,45 7 907 261,73 33 082 575,72 33 645 692,80
<br> 47 577 722,26 7 907 261,73 39 670 460,53 39 085 014,15
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Sovětice
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 00269581...
Výsledovka 2019
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Sovětice 3z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 93 439,00 0,00 46 893,00 0,00
<br> 35.558 134 552,31 0,00 114 819,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 967 909,00 0,00 846 046,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 33 918,00 0,00 32 557,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 1 200,00 0,00 50,00 0,00
<br> 19.532 97,00 0,00 97,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 51 799,00 0,00 37 381,00 0,00
<br> 13.521 841 634,00 0,00 652 290,00 0,00
<br> 12.518 928 949,75 0,00 687 043,57 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.512 416,00 0,00 988,00 0,00
<br> 8.511 111 061,30 0,00 251 474,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 6 039,80 0,00 2 566,80 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 132 331,16 0,00 133 300,00 0,00
<br> 1.501 248 050,48 0,00 199 667,50 0,00
<br> I.3 551 396,80 0,00 3 005 172,87 0,00
<br> A.3 670 521,80 0,00 3 113 836,07 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Sovětice
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<...
Příloha 2019
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Sovětice 1z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> SověticeNázev:
<br> Sídlo: Sovětice
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> Obec
<br> 00269581Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 21.01.2020 10:10:00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek: vstupní cena vyšší než 40 000,00 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek: vstupní cena vyšší než 60 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: pořizovací cena 7 000,00 - 60 000,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: pořizovací cena 3 000,00 - 40 000,00 Kč
Odpisy majetku: roční
<br>
<br> Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Sovětice 2z00269581IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.4 <.>
<br> P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 36 093,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,00 0,00
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 0,00 0,00
<br> 3.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 0,00 0,00
<br> 1.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 0,00 0,00
<br> P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
<br> 12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 948 0,00 0,00
<br> 11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů,správních řízení a jiných řízení 947 0,00 0,00
<...
Fin 2019
oddíl I./ 1
<br> 3725 **** 20 000,00 19 871,0019 871,00
<br> 3725 20 000,00 19 871,002324 19 871,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů
<br> 3722 **** 112 820,00 112 982,00112 982,00
<br> 3722 4 000,00 3 850,002112 3 850,00Příjmy z prodeje zboží
3722 108 820,00 109 132,002111 109 132,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
<br> 3639 **** 41 891,00 42 656,0042 656,00
<br> 3639 41 891,00 42 656,002131 42 656,00Příjmy z pronájmu pozemků
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 0000 **** 3 018 400,00 3 738 205,953 738 205,95
<br> 0000 0,00 60 000,004122 60 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 25 000,00 25 000,004121 25 000,00NI.př.transf.od obcí
0000 0,00 20 000,004116 20 000,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 65 400,00 65 400,004112 65 400,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 29 000,004111 29 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 500 000,00 594 870,411511 594 870,41Daň z nemovitých věcí
0000 15 000,00 17 264,751381 17 264,75Daň z hazardních her
0000 5 000,00 3 990,001361 3 990,00Správní poplatky
0000 3 000,00 3 057,001341 3 057,00Poplatek ze psů
0000 0,00 0,601334 0,60Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 1 250 000,00 1 438 253,021211 1 438 253,02Daň z přidané hodnoty
0000 480 000,00 639 248,501121 639 248,50Daň z příjmů práv.osob
0000 55 000,00 68 658,721113 68 658,72Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 20 340,071112 20 340,07Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 600 000,00 753 122,881111 753 122,88Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo financí ČR
<br> schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> Fin 2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k
<br> 2019 12 00269581
<br> XXX XXXXX IČO:
<br> Název ...
Závěrečný účet za rok 2019
Závěrečný účet [ORGANIZACE] za rok [ROK]
<br>
[ORGANIZACE]
Závěrečný účet za rok [ROK]
sestavený v Kč ke dni [DEN]
Údaje o organizaci
<br>
Identifikační číslo
00269581
<br> Název
<br>
Obec Sovětice
<br>
<br> Obec
<br>
Sovětice
<br> Pošta
<br>
503 15 Nechanice
Kontaktní údaje
<br>
Telefon
<br> 605 849 282
<br>
<br> E-mail
<br>
starosta@sovetice.cz
<br> Web
<br>
www.sovetice.cz
Doplňující údaje
V roce 2019 se uskutečnilo celkem 8 zasedání zastupitelstva obce.Všechna zasedání byla veřejná <.>
<br> Rozpočet na rok 2019 byl schválen v zastupitelstvu obce dne 30.12.2018 v celkové výši příjmů
<br> 3 199 253,00 Kč,výdajů 3 199 253,00 Kč.Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy <.>
<br> Obec obdržela od KÚ KHK neinvestiční dotaci ve výši 60 000,00 Kč na realizaci projektu „Výročí
<br> 650 let od první písemné zmínky o obci Sovětice“ <.>
<br> Od MV Obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši 20 000,00 Kč na zajištění akceschopnosti JSDH <.>
<br> Na náklady spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu obec obdržela dotaci ve výši 20 000,00 Kč.Celkem obec vyčerpala 13 506,00 Kč,vratka činí 15 494,00 Kč <.>
<br> Obec uzavřela 2 smlouvy o převodu majetku.Dne 15.4.2019 Darovací smlouvu s KHK,předmětem je pozemek v účetní hodnotě 7 329,00 Kč.A dne 27.11.2019 Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků se Státním pozemkovým úřadem.Předmětem této smlouvy jsou pozemky v účetní hodnotě 160 843,92 Kč <.>
<br> Dále obec uzavřela 3 smlouvy o poskytnutí dotace: TJ Sokol Dohalice ve výši 10 000,00 Kč <,>
<br> Spolek MS Bystřice Hněvčeves ve výši 24 150,00 Kč a ZŠ a MŠ Cerekvice n.B.ve výši 5 000,00 Kč <.>
Obsah závěrečného účtu
Plnění rozpočtu obce
<br> Financování
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Ostatní doplňující údaje
<br>
Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových příjmů
<br> Paragraf
Položka
Text
S...

Načteno

edesky.cz/d/4216965

Meta

Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sovětice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz