« Najít podobné dokumenty

Obec Držková - Zápis ze zasedání ZO 16. 9. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO 16. 9. 2020
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRŽKOVÁ KONANÉHO DNE 16.9.2020
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 16.9.2020
<br> Přítomni: Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva obce: Ing.XXX XXXXXXXX (starosta),Ing.Icubomír Marušák (místostarosta),XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXX,Jana Cervenková,XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX
<br> Nepřítomní (omluveni): Lumír Kógler
<br> Hosté: Místo konání: Obecní dům čp.52 Doba konání: 18:00
<br> Program zasedání: 1.Zahájení
<br> 2.Prodej částí pozemku parc.č.2042/1 v k.ú.Držková
<br> 3.Propachtování části pozemku parc.č.1603/1 v k.ú.Držková
<br> 4.Zařazení správního území obce XXXXXXX do územní působnosti Místní akční skupiny — nové programové období 2021 — 2027
<br> 5.Rozpočtové opatření č.4/2020
<br> 6.Různé
<br> 7.Diskuse
<br> 8.Usnesení a závěr
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Držková (dále jen „Zastupitelstvo“) zahájil a řídil starosta obce Ing.XXX XXXXXXXX (dále jen „Předsedající“),doplňoval ho místostarosta obce Ing.XXXXXXX XXXXXXX (dále jen „Místostarostali).Předložený návrh programu zasedání byl schválen <.>
<br> (Výsledek hlase ván/? pro 7,proti 0,zdrželi se 0) <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi XXXXXXX XXXX a XXXXX XXXX.Schváleno.(Výsledek hlase vám? pro X,proti 0,zdrželi se 1) <.>
<br> 2.(č.j.Vl 2020! 1) Prodej částí pozemku parc.č.204211 v k.ú.Držková Na minulém zasedání Zastupitelstva byl schválen záměr prodeje pozemků parc.č.2042/33 (45 m2),parc.č.2042/34 (17 m2),parc.č.2042/36 (1 m2),které vznikly oddělením z pozemku parc.č.2042/1 dle
<br> geometrického plánu č.828—19/2020.Záměr rode'e b ! uveře'něn na úřední desce od 31.7.2020 do 18.8.2020.V této době podali nabídku *,přičemž za tyto pozemky o celkové výměře 63 m2 nabízí 50 Kč za 1 m2 <.>
<br> Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc.č.2042/33 (45 m2),parc.č.2042/34 (17 m2),parc.č.2042/36 (1 m2),které vznikly oddělením z pozemku parc.č.2042/1 dle geometrického lánu č.828-19/2020 za cenu 50,- Kč za m2 vče...

Načteno

edesky.cz/d/4216960

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz