« Najít podobné dokumenty

Obec Čestlice - Sedoz-Strabag - oprava komunikace+objízdné trasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čestlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava komiunikace + objízdné trasy MHD
MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | email: podatelna©ricany.cz [ www.ricany.cz
<br> Vaše značka/ze dne: / ------
<br> Č.ev.: 298799/2020
<br> Č.j.: 278256/2020-MURI/0SAD SEDOZ D2 5.r.o.Útvar MěÚ: odbor správ.agend a dopravy
<br> Počet stejnopisů: 6 Primátorská 296/38 Vyřizuje: XXXXXXX XXXX XXX XX Praha X - Libeň Telefon (linka): XXX
<br> E-mail: jiri.karaseericany.cz
<br> Způsob odeslání: datová schránka
<br> V Říčanech dne: 25.9.2020
<br> VEC:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Odbor správních agend a dopravy Městského úřadu v Říčanech jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu s ust.5 171 á € 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 16.9.2020 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje,DI XXXXX venkov—JIH ze dne XX.X.XXXX
<br> vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 a & 78 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích a Vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikací
<br> na silnici |||/00311,lil/00312,Ill/0039,II/101,|||/0032,|||/00316,Ill/00317 a místních komunikacích dle DIO z důvodu provádění stavebních prací- oprava povrchu komunikace —objízdných tras po uzavírce N upaky
<br> Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou SEDOZ DZ s.r.o <.>,sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 - Libeň,IČ 242 18 537 schváleného Policii ČR Dl Praha venkov - JIH <.>
<br> Termín instalace dopravního značení: dle rozhodnutí o uzavírce komunikací...

Načteno

edesky.cz/d/4216777

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čestlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz