« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Výzva k převzetí silničního motorového vozidla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.: Statutární město Brno
<br> Městská část Brno - Útěchov
<br> Adamovská 6
<br> 644 00 Brno
<br>
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/ 0435743/2020
<br> SPIS.ZN.: 5400/MMB/ 0435743/2020
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> FAX: +420 542 174211
<br> E-MAIL: drabek.miroslav@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 14.10.2020
<br> POČET LISTŮ: 02
<br>
<br>
<br> Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna,jako orgán příslušný ke koordinaci činností souvisejících
<br> s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace vlastníkem pozemní komunikace
<br> v souvislosti s porušením příslušných ustanovení zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a
<br> s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace,o kterém rozhodl ve smyslu zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů ve znění pozdějších
<br> předpisů,policista nebo strážník obecní policie Vám
<br> oznamuje <,>
<br> umístění níže uvedených silničních motorových vozidel (viz.přiložený Seznam vozidel uložených na odstavném
<br> parkovišti Vinohradská na odstavné ploše Statutárního města Brna při ulici Vinohradská <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že předmětná silniční motorová vozidla nebyla provozovateli /vlastníky,ani
<br> případně jinými oprávněnými osobami doposud z odstavné plochy převzata,Statutární město Brno
<br> prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna
<br> vyzývá
<br> vlastníky/ provozovatele uvedených motorových vozidel,případně jimi zplnomocněnými oprávněnými
<br> osobami,aby se přihlásili do 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města
<br> Brna k převzetí předmětných silničních motorových vozidel.Veškeré technické zá...
Výzva k převzetí silničního motorového vozidla MĆ Brno-Útěchov
Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br> VÁŠ DOPIS Č.J.: Statutární město Brno
<br> Městská část Brno - Útěchov
<br> Adamovská 6
<br> 644 00 Brno
<br>
<br> ZE DNE:
<br> NAŠE Č.J.: MMB/ 0435743/2020
<br> SPIS.ZN.: 5400/MMB/ 0435743/2020
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> FAX: +420 542 174211
<br> E-MAIL: drabek.miroslav@brno.cz
<br>
<br> DATUM: 14.10.2020
<br> POČET LISTŮ: 02
<br>
<br>
<br> Výzva k převzetí silničního motorového vozidla
<br>
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna,jako orgán příslušný ke koordinaci činností souvisejících
<br> s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace vlastníkem pozemní komunikace
<br> v souvislosti s porušením příslušných ustanovení zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích a
<br> s odstraněním silničních motorových vozidel z pozemní komunikace,o kterém rozhodl ve smyslu zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů ve znění pozdějších
<br> předpisů,policista nebo strážník obecní policie Vám
<br> oznamuje <,>
<br> umístění níže uvedených silničních motorových vozidel (viz.přiložený Seznam vozidel uložených na odstavném
<br> parkovišti Vinohradská na odstavné ploše Statutárního města Brna při ulici Vinohradská <.>
<br> Vzhledem ke skutečnosti,že předmětná silniční motorová vozidla nebyla provozovateli /vlastníky,ani
<br> případně jinými oprávněnými osobami doposud z odstavné plochy převzata,Statutární město Brno
<br> prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna
<br> vyzývá
<br> vlastníky/ provozovatele uvedených motorových vozidel,případně jimi zplnomocněnými oprávněnými
<br> osobami,aby se přihlásili do 3 měsíců ode dne zveřejnění této výzvy na úřední desce Magistrátu města
<br> Brna k převzetí předmětných silničních motorových vozidel.Veškeré technické zá...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz