« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Veřejná zakázka - informativní měřiče rychlosti. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná zakázka. [5,50 MB]
OBEC HORNÍ ÚJEZD HORNÍ ÚJEZD 1 570 01 LITOMYŠL IČO: 00579521
<br> VY'ZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU
<br> (dále jen „veřejná zakázka") je zadávána V souladu s ustanovením & 6 Zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání
<br> veřejných zakázek (dále jen ZZVZ),která upravuje postup při zadávání veřejných zakázek a ostatních zakázek Obce <.>
<br> NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
<br> „Informativní měřiče rychlosti na silnici lI/359,III/3596“
<br> IDENTIFIKAČNÍ úDAIE ZADAVATELE
<br> Zadavatel: Obec Horní Újezd
<br> Zástupce zadavatele: lng.XXXXX XXXXXX,starosta Sídlo: Horní Újezd X,XXX XX Litomyšl IČ: 00579521
<br> Kontaktníosoba ve věci veřejné zakázky: lng.XXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: sta rosta ©horniujezd.cz
<br> VYMEZENÍ PŘEDMĚTU,MÍSTA A DOBY PLNĚNÍVEŘEJNÉ ZAKÁZKY
<br> Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávku panelů pro měření rychlosti
<br> Výchozím podkladem prO výzvu k podání nabídek je Zájem Obce Horní Újezd a Obce Desná řešit bezpečnost obyvatelstva na jejich komunikacích.Jedná se o komunikace |l/359 a |||/3596 <.>
<br> vv-vn
<br> Instalací informativních merIcu rychlosti chtějí obce docílit snížení rychlosti projíždějících vozidel na rizikových místech na jejich katastrálních _územích.Výzva k podání nabídek je vypracována v rámci schválené žádosti O dotaci ze SFDI <.>
<br> Předmět plnění veřejné zakázky:
<br> Zadávací dokumentace řeší kompletní dodávku zařízení na
<br> instalaci informativních meríců rychlosti tak,aby byla pokryta požadovaná riziková místa <.>
<br> Místo plnění zakázky: Obec Horní Újezd,Obec Desná
<br> Předpokládaný termín plnění: 11 - 12 2020
<br> Strana 1
<br> Podrobný popis požadovaných prací je uveden vzadávací dokumentací,která tvoří přílohu č.3.Kompletní zadávací dokumentace bude zveřejněna na úřední desce Obce Horní Újezd po celou lhůtu pro podání nabídek <.>
<br> Pokud zadávací dokumentace obsahuje informace O určitých obchodních názvech nebo odkazy na obchodní firmy nebo označení půvo...

Načteno

edesky.cz/d/4216365

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz