« Najít podobné dokumenty

Obec Útušice - Anketa Jak se vám žije na Přešticku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Útušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

anketa formulář
JAK SE VÁM ŽIJE NA PŘEŠTICKU?
<br>
<br>
Vážení <,>
jak se Vám žije ve Vaší obci? Co se Vám tu líbí a co naopak postrádáte? Vyjádřete prosím svůj názor
prostřednictvím této ankety,jejímž cílem je zjistit,jak se žije lidem v obcích v okolí Přeštic.Anketní lístek můžete
vyplnit do 30.11.2020 a odevzdat jej do poštovní schránky Vašeho obecního úřadu,nebo přímo na obecní úřad
či do sběrného boxu v Informačním centru Přeštice při Kulturním a komunitním centru (Masarykovo náměstí 311) <.>
Anketu je možné vyplnit také elektronicky online z webového portálu „Sociální služby Přešticka“ – odkaz
je umístěn na webových stránkách města Přeštice (www.prestice-mesto.cz).Výstupy z této ankety budou
využity při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb na Přešticku.Další informace o sociálních službách,jejich
plánování a konkrétní nabídce v regionu,budou postupně aktualizovány na výše uvedeném webovém portálu <.>
V lednu 2021 se uskuteční první „kulaté stoly“ – otevřená setkání poskytovatelů sociálních služeb,zástupců obcí
a veřejnosti,na kterých budeme společně diskutovat nad zjištěnými potřebami regionu a hledat nejvhodnější řešení
rozvoje sociálních služeb.Neváhejte proto využít možnosti podělit se o svůj názor či zkušenosti ze sociální oblasti
a pro účast na kulatých stolech nás kontaktujte.Děkujeme za Vaše přispění k rozvoji sociálních služeb na Přešticku <.>
<br>
1.Jak jste celkově spokojen/a s životem ve Vaší obci? (označte křížkem jen jednu možnost.)
<br> ▢ Velmi spokojen/a ▢ Spokojen/a ▢ Spíše spokojen/a
▢ Spíše nespokojen/a ▢ Nespokojen/a ▢ Velmi nespokojen/a
<br>
a) Uveďte jednu věc,se kterou jste nejvíce spokojen/a: …………………………………………….…………………………
<br>
b) Uveďte jednu věc,se kterou nejste vůbec spokojen/a: …………………………………………….…………….<.> ……….<.>
<br>
2.Jak jste spokojen/a s následujícími oblastmi života ve Vaší obci:
(v každém řádku označte Velmi Spokojen/a Spíše Spíše Nespokojen/a Velmi O téma se
<br> jen jednu možnost) spokojen/a spokojen/a nespokojen/a nespokojen/a nezají...
informační leták
Anketu realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem Přeštice v rámci projektu „Aktualizace
komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Přešticku“,reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015155 <.>
<br> Projekt je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost <.>
<br>
<br> Vyjádřete svůj názor v právě probíhající anketě:
<br>
<br>
JAK SE VÁM ŽIJE NA PŘEŠTICKU?
<br>
<br>
Cílem ankety je zjistit názor občanů na život a podmínky
<br> v místě jejich bydliště - v obcích na území Přešticka <.>
<br>
<br> Anketa probíhá do 30.11.2020 v každé obci <.>
<br>
<br>
<br> JAK SE ANKETY ÚČASTNIT?
<br>
<br>
 V tištěné podobě ručně vyplnit a odevzdat na obecní úřad:
<br> Do poštovních schránek domácností na Přešticku bude Česká pošta
<br> ve dnech 20.- 23.října doručovat tištěný anketní lístek,který
<br> je po vyplnění možné odevzdat:
<br>  do poštovní schránky místního obecního úřadu nebo
<br>  do sběrného boxu v Informačním centru Přeštice při Kulturním
<br> a komunitním centru (Masarykovo náměstí 311) <.>
<br>
 Online z webového portálu „Sociální služby Přešticka“:
<br> Odkaz na portál je dostupný na webu Přeštic www.prestice-mesto.cz <.>
<br>
<br>
K ČEMU ANKETA SLOUŽÍ?
<br>
<br>
Anonymní výstupy z ankety budou využity při tvorbě plánu rozvoje
<br> sociálních služeb na Přešticku,který bude dokončen v roce 2022 <.>
<br>
<br>
DĚKUJEME VÁM ZA VYPLNĚNÍ ANKETY!
<br>
<br>
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Centrum
<br> pro komunitní práci západní Čechy,Marii Hrečínovou Prodanovou <,>
<br> telefon: 733 210 315,e-mail: marie.hp@cpkp.cz <.>

Načteno

edesky.cz/d/4216254

Meta

Rozpočet   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Útušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz