« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Město (Svitavy) - Výzva k podání nabídky - Projektová dokumentace a související inženýrská činnost - Rekonstrukce malé vodní nádrže Radišov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Město (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1215/2020/OÚ/4 – Příloha 3 - Podélný a příčný řez
Akce / Project
<br> £syicjbA^®
ENVICONS s.r.o <.>
Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
Tel./ Fax: + 420 466 531 787
info@envicons.cz - www.envicons.cz
<br> Datum / Dáte
<br> 02/2016
Zakázka č./ Job No <.>
<br> 37/2015
Stupeň / Stage
<br> STUDIE
<br> Kraj / Region
<br> Pardubický
<br> Stavební úřad / Building authority
<br> MěÚ Moravská Třebová
<br> Katastrální území / Cadastral area
<br> Radišov,Staré Město,Kunčina,Rychnov na Moravě
<br> Objednatel / Client
<br> Obec Staré Město
<br> Staré Město,Radišov * Studie
odtokových poměrů a návrh
protipovodňových opatření
<br> Stavební objekt / Building construction
<br> Název / Title
<br> Rekonstrukce vodní nádrže
podélný a příčný profil
<br> Zodpovědný projektant / Responsible designér
<br> Manažer projektu / Project manager:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Návrh,vypracoval / Elaborated by:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
Měřítko / Scale:
<br> X :XX/XX
X:XXX/XX
<br> Výkres č./ DWG No.:
<br> 1.13
<br> Souprava / Copy:
1215/2020/OÚ/3 – Příloha 2 - Situace
Odstranění redukce
délka: 2 m
<br> návrh: DN 600
<br> Břehový porost
rozloha: 600 m2
<br> Odstraněni nefunkčních
výpustných objektů nádrže
<br> Rekonstrukce nádrže
rozloha: 0,054 ha
<br> objem nádrže: 452 m3
<br> Sdružený objekt
výpust a požerák
<br> s prelivnou hranou
<br> ------- Návrh opatření
Linie podélného a příčného profilu
<br> -------Hrany geodetického zaměření
C3 LPIS-Půdní blok
<br> Břehový porost
<br> [" l" Hrana nádrže
<br> Vodní nádrž - hladina
íř- 406,6 m n.m <.>
<br> 406,1 m n.m <.>
405,6 m n.m <.>
405,1 m n.m <.>
404,6 m n.m <.>
<br> Meliorační vyústění
DN 100
<br> Výpust z nádrže
DN 600
<br> ENVICONS s.r.o <.>
Sídlo a provozovna společnosti
Hradecká 569
533 52 Pardubice - Polabiny
Tel./ Fax: + 420 466 531 787
info@envicons.cz * www.envicons.cz
<br> Datum / Dáte
<br> 2/2016
Zakázka č./ Job No <.>
<br> 37/2015
Stupeň / Stage
<br> STUDIE
<br> Kraj / Region
<br> Pardubický
Stavební úřad / Building authority
<br> MěÚ Moravská Třebová
<br> Katastrální území / Cadastral area
<br> Radišov,Staré Město,Kunčina,Rychnov na Moravě
<br> Objednatel / Client
Obec Staré Město
<br> Akce / Project
<br> Staré Město,Radišov -
Studie odtokových poměrů
a návrh protipovodňových
opatření
<br> Stavební objekt / Building construction
<br> Název / Title
<br> Situace rekonstrukce
bývalé "požární"
nádrže
<br> Zodpovědný projektant / Responsible designér
<br> Manažer projektu / Project manager:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXX
Návrh,vypracoval / Elaborated by:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXX
<br> ©ČÚZK,XXXX
____________
<br> Měřítko / Scale:
<br> 1 :500
<br> Souprava / Copy:
<br> Výkres č./ DWG No.:
<br> 1.11
1215/2020/OÚ/2 – Příloha 1 - Smlouva o dílo
XXXXXXXXXXXXXX
<br> XXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXXXXXX
<br> XXXXXXXX
<br> XXXXXXXX
1215/2020/OÚ/1 – Výzva k podání nabídky - Projektová dokumentace a související inženýrská činnost - Rekonstrukce malé vodní nádrže ve Starém Městě - Radišov
Stránka 1 z 2
<br>
<br>
OBEC STARÉ MĚSTO
<br>
<br> Výzva k podání nabídky
<br>
<br> Vážení <,>
<br> zasíláme Vám tímto výzvu k podání nabídky na zhotovení díla pod názvem:,<,> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ
<br> IŽENÝRSKÁ ČINNOST – REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE STARÉM MĚSTĚ - RADIŠOV“ <.>
<br>
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Název zadavatele: Obec Staré Město
<br> Sídlo: Staré Město č.p.145,56932 Staré Město
<br> Zastoupené: Jarmilou Řezníčkovou - starostkou
<br> IČ: 00277380
<br> DIČ: CZ00277380
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> e-mail: starosta@stare-mesto.eu
<br> Tel.: 724 185 499,461 312 315
<br>
<br> Předmět veřejné zakázky
<br> Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla,<,> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A SOUVISEJÍCÍ IŽENÝRSKÁ ČINNOST –
<br> REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE STARÉM MĚSTĚ - RADIŠOV“.Dílo spočívá ve vypracování (zhotovení) v rozsahu a
<br> podmínek pro investora a investorovi odevzdá projektovou dokumentaci.Předmětem plnění je komplexní projekční činnost spojená s
<br> přípravou a realizací výstavby REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE STARÉM MĚSTĚ - RADIŠOV.Konkrétně je předmětem plnění:
<br>  Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení <.>
<br>  Inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného stavebního povolení <.>
<br>  Zpracování dokumentace pro provádění stavby vč.Soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu <.>
<br>  Součinnost při výběru dodavatele stavby <.>
<br>  Výkon autorského dozoru při realizaci stavby <.>
<br> Dle studie společnosti ENVICONS s.r.o.z 2/2016 pod číslem: 37/2015 <.>
<br> Termíny plnění zakázky
<br> Předpokládaný termín plnění: 19.11.2020 – 31.08.2021
<br> Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
<br> Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 280 000 Kč bez DPH <.>
<br>
<br> Obchodní a platební podmínky
<br> Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky jsou obsaženy v textu závazného návrhu
<br> smlouvy o...

Načteno

edesky.cz/d/4216181

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Stavební informace   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Město (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz