« Najít podobné dokumenty

Obec Bukovec - Výzva k podání nabídky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bukovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky
Dle rozdělovníku
<br> L_______
<br> VÝZVA |< PODÁNÍ NABÍDKY |< VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A |< PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
<br> Název veřejné zakázky:
<br> Rekonstrukce a novostavba místních komunikací v obci Bukovec
<br> zadávaná v souladu s š 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jako veřejná zakázka malého rozsahu
<br> ZADAVATEL: Obec Bukovec Bukovec 270 739 85 Bukovec
<br> Identifikace veřejného zadavatele:
<br> Název: Obec Bukovec Sídlem Bukovec 270,739 85 Bukovec IČO/DIČ: 00535940/subjekt není plátce DPH
<br> Osoba oprávněná jednat jménem
<br> „.XXXXXX XXXXXXXXXXX,starostka cn za zadavatele:
<br> Zastoupení veřejného zadavatele v řízení dle 5 43 zákona:
<br> Název: INNOVA Int.s.r.o <.>
<br> Sídlem Rudná 847/10,703 00 Ostrava
<br> Zastoupena Ing.Martinem Ambrůzem,jednatelem
<br> Telefon +420 724 121 591
<br> IČ: 27857255
<br> DIČ: C227857255
<br> Kontaktní osoba ve věcech Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> výběrového řízení: tel.: +XXX XXX XXX 591,e-mail: ambruzQinnovuia
<br> Tato Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu a k prokázání splnění kvalifikace (dále jen „Výzva“) je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků výběrového řízení (dále jen „účastník") v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.Výběrové řízení nepodléhá Zákonu č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“),a to i přesto že se v některých částech této Výzvy na jednotlivá ustanovení Zákona odkazuje,zadavatel je však povinen dodržovat zásady uvedené vustanovení 9 6 Zákona.Zadavatel uvádí odkazy na zákon zdůvodu používání některých jeho právních institutů či termínů <.>
<br> Podáním nabídky přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podminky,včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.Předpokládá se,že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny,formuláře,termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi říd...

Načteno

edesky.cz/d/4216148

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bukovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz