« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Usnesení č. 25/Z8, ÚMČ Brno-Žebětín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 25/Z8, ÚMČ Brno-Žebětín
Statutární město Brno
Městská část Brno-Žebětín
Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
<br>
U s n e s e n í č.2 5 / Z 8
z 25.zasedání Zastupitelstva městské části Brno -Žebětín <,>
<br> konaného dne 14.10.2020
<br>
<br> Zastupitelstvo městské části Brno-Žebětín
<br>
bere na vědomí:
<br> 7/25 Výroční zprávu ZŠ Brno,Otevřená 20a za školní rok 2019/2020 <,>
8/25 zprávu předsedy Výboru informatiky (ústně) <,>
<br>
schvaluje:
<br> 3/25 kupní smlouvu na prodej malotraktoru MT8 132 kupujícímu Ing.Martinu Hudcovi <,>
<br> trvalé bydliště Chudčická 29/1057,641 00 Brno <,>
4/25 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Žebětín na období 2021 - 2026 <,>
5/25 Rozpočtové opatření č.15/2020 v aktualizovaném znění <,>
<br>
doporučuje:
<br> 1/25 pronájem obecních pozemků p.č.1830,p.č.1831,p.č.1832,p.č.1833 a p.č <.>
<br> 1834,vše k.ú.Žebětín <,>
9/25 schválit investiční záměr „Vybudování WC a kolumbárií na veřejném pohřebišti
<br> v Brně-Žebětíně <,>
<br>
nedoporučuje:
<br> 1/25 prodej obecních pozemků p.č.1830,p.č.1831,p.č.1832,p.č.1833 a p.č.1834 <,>
<br> vše k.ú.Žebětín <,>
<br>
jmenuje:
<br> 6/25 na následující funkční období za zřizovatele do rady ZŠ Brno,Otevřená 20a Mgr <.>
<br> Jaroslava Suchého a p.Petra Jelínka <,>
<br>
požaduje:
<br> 10/25 aktualizovat obecně závazné vyhlášky o spádových obvodech MŠ a ZŠ týkající se
<br> městské části Žebětín,a to doplněním výčtu ulic o ulici Jerlínová <,>
<br>
<br>
<br>
<br> odkládá:
<br> 2/25 návrh na doporučení prodeje obecních pozemků p.č.2860/1 a 2860/2 k.ú.Žebětín
<br> na listopadové ZMČ Brno-Žebětín <,>
<br>
ukládá:
<br> 1/25 předsedům výborů předložit návrhy odměn pro členy výborů za rok 2020,termín do
<br> 25.10.2020 <,>
2/25 místostarostce předložit návrhy finančních darů občanům za rok 2020,termín do 25 <.>
<br> 10.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Vít Beran
starosta MČ Brno-Žebětín

Načteno

edesky.cz/d/4215949

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz