« Najít podobné dokumenty

Město Chřibská - Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chřibská.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv.pdf
č.j.: 14602/20 -SSHR
<br> ČR - Správa státních hmotných rezerv,Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 – Malá Strana,tel.: +420 222 806 111 <,>
fax: +420 251 510 314,IS DS: 4iqaa3x,e-mail: posta@sshr.cz,www.sshr.cz
<br> Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br> _________________________________________________________________________
<br>
<br> V Y H L A Š U J E
<br>
ve dnech 9.10.2020 – 8.1.2021
výběrové řízení
<br>
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí
- skladového areálu v k.ú.Varnsdorf – část A
<br> za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
<br> Vyhlašovaná minimální cena: 35.500.000 Kč
__________________________________________________________
<br> Skladový areál se nachází v katastrálním území a obci Varnsdorf,okres Děčín,nemovité věci <,>
konkrétně pozemky parc.č.6492,6493,6494,6495,6496,6497,6498,6499,6500,6501,6502 <,>
6503,6511,6515,6516/1,6516/2,6516/3,6516/4,6516/5,6516/6,6517,6520/1,6520/2 vč <.>
jejich součástí,příslušenství a trvalých porostů,jsou zapsané na LV č.1720 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj,Katastrální pracoviště Rumburk (dále jen „nabízený majetek“) <.>
<br> Charakteristika nabízeného majetku
Popis nabízeného majetku je obsažen v návrhu kupní smlouvy a v příloze č.1 smlouvy – seznam
movitých věcí,který je uveden v příloze č.2 tohoto výběrového řízení a ve výňatcích ze
znaleckých posudků,které jsou uvedeny v přílohách č.3a,3b tohoto výběrového řízení <.>
<br> Přístup k nabízenému majetku
Do areálu části „A” je přístup po zpevněné komunikaci <.>
<br> Prohlídka nabízeného majetku
Prohlídku lze uskutečnit pouze na základě žádosti zájemce (telefonicky nebo zaslané
e-mailem) adresované kontaktní osobě uvedené níže,a to nejpozději do termínu
18.12.2020 <.>
<br> Adresa pro podání nabídek:
<br> Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br>
Termín pro podání nabídek
Nabídky musí zájemci doručit na uvedenou adresu nejpozději do 8.1.2021 do 12:00 hodin
v u...

Načteno

edesky.cz/d/4215880

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chřibská      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz