« Najít podobné dokumenty

Město Chřibská - Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chřibská.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv.pdf
č.j.: 14625/20 -SSHR
<br> ČR - Správa státních hmotných rezerv,Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 – Malá Strana,tel.: +420 222 806 111 <,>
fax: +420 251 510 314,IS DS: 4iqaa3x,e-mail: posta@sshr.cz,www.sshr.cz
<br> Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br> _________________________________________________________________________
<br>
<br> V Y H L A Š U J E
<br>
ve dnech 9.10.2020 – 8.1.2021
výběrové řízení
<br>
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí a souboru movitých věcí
- skladového areálu v k.ú.Varnsdorf – část B
<br> za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
<br> Vyhlašovaná minimální cena: 25.000.000 Kč
__________________________________________________________
<br> Skladový areál se nachází v katastrálním území a obci Varnsdorf,okres Děčín,nemovité věci <,>
konkrétně pozemky p.č.6526/1,ostatní plocha,p.č.6526/2,zastavěná plocha a nádvoří,jehož
součástí je stavba bez čp/če,výroba,p.č.6526/3,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
stavba bez čp/če,garáž,p.č.6526/4,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je stavba bez
čp/če,výroba,p.č.6527/1,ostatní plocha,p.č.6527/3,zastavěná plocha a nádvoří,jehož
součástí je stavba bez čp/če,výroba a p.č.6527/4,zastavěná plocha a nádvoří,jehož součástí je
stavba bez čp/če,výroba,jsou zapsány na LV č.1720 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj <,>
Katastrální pracoviště Rumburk,(dále jen „nabízený majetek“).K pozemku p.č.6527/1 je
zřízeno věcné břemeno na základě Smlouvy o zřízení služebnosti č.20140188,které je zapsáno
na LV č.1720 <.>
<br> Charakteristika nabízeného majetku
Popis nabízeného majetku je obsažen ve výňatku ze znaleckého posudku,který je uveden
v příloze č.3a,3b a Přílohy č.1 – Seznam movitého majetku kupní smlouvy tohoto výběrového
řízení.Část skladového areálu Varnsdorf části „B“ je pronajata na základě dodatku č.4 ke
smlouvě o nájmu č.20160801,kterým se nájem sjednává do doby převodu nájmu na nového
nabyvatele,nejdéle do 31.prosince 2020 <.>
<br> Přístup k nabízenému m...

Načteno

edesky.cz/d/4215879

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chřibská      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz