« Najít podobné dokumenty

Město Nový Bor - 413/2020 - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nový Bor.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

413_20.pdf
MĚSTO XXXX XXX
nám.Míru l,XXX XX XXXX XXX
<br>
tajemnice Městského úřadu XXXX XXX podle § X zákona č.XXX/XXXX Sb <.>,o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení kumulované funkce:
<br>
úředník registrace silničních vozidel
a
<br> zkušební komisař
<br>
Místo výkonu práce: XXXX XXX
<br> Charakteristika vykonávané činnosti:
<br> � výkon správních činností na úseku agendy registrace silničních vozidel podle zákona
č.56/2001 Sb <.>,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
zákona č.168/1999 Sb <.>,o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla),ve znění zákona č.307/1999 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> � projednávání přestupků podle zákona
� vedení registru silničních vozidel
� rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel
� provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru a zápisů údajů v technickém průkazu
<br> silničního vozidla
� posuzování technické způsobilosti vozidel
� provádění zkoušek odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel podle zákona
<br> č.247/2000 Sb <.>,o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> � řízení a vydání rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly,včetně změn a odnětí
registrace a vyřizování přestupků fyzických a právnických osob v rámci agendy
<br>
Požadavky:
<br> � vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání <,>
případně střední vzdělání s maturitní zkouškou*
<br> *pozn: Vzhledem ke skutečnosti,že výběrové řízení na toto pracovní místo je již po
několikáté opakováno a Město XXXX XXX nemohlo dosud obsadit pracovní místo
zaměstnancem,který dosáhl potřebného vzdělání pro zařazení do 10.platové třídy <,>
je výjimečně snížen kv...

Načteno

edesky.cz/d/4215684

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nový Bor      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz