« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Rozpočtová změna č. 8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro_8_2020
Obec Vižina KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 30.9.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX.XX -XXX.000000 3722 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1) 149 880.00
<br> 000000000 2112 360.00 120.000000 3722 000 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem p2) 480.00
<br> 150 360.00 0.00 150 360.00celkem:3722Paragraf Sběr a svoz komunálních odpadů *
celkem:Org: 0000 150 360.00 0.00 150 360.00
<br> PŘÍJMY celkem 150 360.00 0.00 150 360.00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX.XX -XXX XXX.250000 2212 000 Nákup služeb j.n <.>,zimní údržba 3) 9 243.75
<br> 000000000 5171 0.00 242 756.250000 2212 000 opravy po povodni 4) 242 756.25
<br> 252 000.00 0.00 252 000.00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5169 64 130.00 4 235.000000 2321 000 kanalizace -ostatní služby 5) 68 365.00
<br> 000000000 6121 1 595 160.00 -4 235.000000 2321 000 Budovy,XXXX a stavby X) X XXX XXX.XX
<br> 1 659 290.00 0.00 1 659 290.00celkem:2321Paragraf Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání *
000000000 5163 7 000.00 100.000000 6171 000 Služby peněžních ústavů 7) 7 100.00
<br> 000000000 5169 128 665.61 -100.000000 6171 000 Nákup ostatních služeb 8) 128 565.61
<br> 135 665.61 0.00 135 665.61celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 2 046 955.61 0.00 2 046 955.61
<br> VÝDAJE celkem 2 046 955.61 0.00 2 046 955.61
<br> ad 1 a8) úprava v rámci §
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXX dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.8
<br> Schváleno usnesením na zasedání dne 30.09.2020 <.>
<br> Změna závazných u...

Načteno

edesky.cz/d/4211915


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz