« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Rozpočtové opatření č. 7/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ro_7_2020
Obec Vižina KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 23.9.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX X.XX XX XXX.000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo1) 31 000.00
<br> 0.00 31 000.00 31 000.00celkem:0000Paragraf *
000000000 2321 2 000.00 2 000.000000 3399 000 Přijaté neinvestiční dary 2) 4 000.00
<br> 2 000.00 2 000.00 4 000.00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
celkem:Org: 0000 2 000.00 33 000.00 35 000.00
<br> PŘÍJMY celkem 2 000.00 33 000.00 35 000.00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XX XXX.XX XX XXX.000000 2310 000 Nákup ostatních služeb 3) 121 370.00
<br> 000000000 5171 70 720.06 10 000.000000 2310 000 Opravy a udržování 4) 80 720.06
<br> 152 090.06 50 000.00 202 090.06celkem:2310Paragraf Pitná voda *
000000000 5171 500 000.00 -220 000.000000 2339 000 oprava pož.nádrže 5) 280 000.00
<br> 500 000.00 -220 000.00 280 000.00celkem:2339Paragraf Záležitosti vodních toků a vodohospodářských *
000000000 5139 1 000.00 2 000.000000 3399 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 6) 3 000.00
<br> 000000000 5175 11 011.00 15 000.000000 3399 000 Pohoštění 7) 26 011.00
<br> 000000000 5194 9 989.00 5 000.000000 3399 000 Věcné dary 8) 14 989.00
<br> 22 000.00 22 000.00 44 000.00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 5139 50 000.00 20 000.000000 3631 000 Nákup materiálu jinde nezařazený 9) 70 000.00
<br> 000000000 5154 17 000.00 20 000.000000 3631 000 Veřejné osvětlení - elektrická energie 10) 37 000.00
<br> 67 000.00 40 000.00 107 000.00celkem:3631Paragraf Veřejné osvětlení *
000000000 5023 454 206.00 40 000.000000 6112 000 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 11) 494 206.00
<br> 454 206.00 40 000.00 494 206.00celkem:6112Paragraf Zastupitelstva obcí *
000098193 5021 0.00 20 00...

Načteno

edesky.cz/d/4211914

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz