« Najít podobné dokumenty

Obec Držkov - Záměr o prodeji CAS 25 Š706 RTHP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o prodeji CAS 25 Š706 RTHP (ke stažení)
OBEC DRŽKOV
<br>
<br> Držkov čp.9 Telefon: +420 483 385 042 E-mail: drzkov@drzkov.cz Web: https://www.drzkov.cz
PSČ 468 24 +420 483 385 115 starosta@drzkov.cz Datová schránka: hnean8w
IČO: 00262315 +420 724 178 341 mistostarostka@drzkov.cz Bank.spoj.: 3526301389/0800
<br>
<br> Z Á M Ě R O B C E
<br>
<br> Obec Držkov na základě § 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
zákon o obcích,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br>
zveřejňuje záměr obce o prodeji hasičské cisterny
<br>
Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š706 RTHP,r.v.1983,RZ JN4662
Vozidlo bude prodáno bez vybavení <.>
<br> Minimální cena pro nabídku činí 35 000 Kč <.>
<br> Zájemci o koupi vozidla se mohou s nabízeným vozidlem seznámit po předchozí telefonické
domluvě.Kontaktní osobou je XXX XXXXXXXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Prodej vozidla bude proveden výběrovým řízením,tzv.obálkovou metodou.Vozidlo bude
prodáno uchazeči s nejvyšší podanou nabídkou <.>
<br> Zájemce o koupi doručí na podatelnu Obecního úřadu v Držkově,Držkov 9,468 24
zalepenou obálku s písemnou nabídkou <.>
<br> Písemná nabídka musí obsahovat:
<br>
- jméno a příjmení žadatele / název společnosti
- trvalé bydliště / sídlo podnikání
- kontaktní informace – telefon,email
- nabídkovou cenu
<br>
<br> Lhůta pro podání nabídek je do 2.11.2020 do 12:00
<br>
<br> Tento záměr byl schválen na ZO dne 22.9.2020
Žádosti je možné podávat na obecním úřadě v Držkově <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.10.2020
Zveřejnění záměru bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce <.>
Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4211469

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz