« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Rozhodnutí hejtmanky k 14.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Postup_pro_určené_školy
POSTUP PRO UMÍSTĚNÍ DĚTÍ dle NV
<br> Rodiče,jejichž výčet profesí je uveden v nařízení vlády,resp.Nařízení hejtmanky Středočeského kraje,zadají požadavek přes svého zaměstnavatele,který zašle žádost o umístění dětí.Následné umístění dětí administruje Odbor školství Krajského úřadu Středočeského kraje (konkrétně Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,ludackovab@kr-s.cz ; XXX XXX XXX) ve spolupráci s určenými školami <.>
<br> 1.Zaměstnavatel (např.nemocnice,HZS,Policie ČR,obecní policie,Armáda ČR,atd.– viz výčet profesí dle nařízení vlády) zašle požadavek na umístění dětí rodičů,kteří jsou jeho zaměstnanci.Žádost obsahuje tyto údaje:
· jméno a věk dítěte <,>
· bydliště,popř.místo výkonu práce rodičů <,>
· telefonický (mobilní) kontakt na rodiče
Žádost se zasílá na e-mailovou adresu ludackovab@kr-s.cz <.>
<br> 2.Žádost o umístění je následně předána místně příslušné určené škole,která se spojí s rodiči dítěte a domluví se na konkrétních záležitostech (např.den nástupu do školy,možnosti provozu,apod.) <.>
<br> RODIČ ‣ ZAMĚSTNAVATEL ‣ ludackovab@kr-s.cz ‣ ŠKOLA ‣ RODIČ
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha
Informace – určování škol
Informace_k_usnesení_vlády_ver._2
Čj.MSMT-39443/2020-1
<br>
Informace k usnesení vlády
<br> o určení škol a školských zařízení k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí
<br> Určeno pro:
1.kraje a hl.m.Praha
2.obce (příp.svazky obcí) - zřizovatele určených škol a školských zařízení (prostřednictvím
krajů a hl.m.Prahy)
3.určené školy a školská zařízení (prostřednictvím krajů a hl.m.Prahy)
<br> Kontaktní linka MŠMT:
• +420 771 139 410
<br> • +420 771 139 398
<br>
Vláda nařídila usnesením ze dne 12.10.2020 č.1033 o přijetí krizového opatření v souladu s
krizovým zákonem hejtmanům a primátorovi hl.m.Prahy,aby s účinností od 14.října 2020 00:00
hod.v místech potřeby určili školu nebo školské zařízení veřejných zřizovatelů k vykonávání péče
o děti ve skupinkách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců,kteří jsou
zaměstnanci
<br> − bezpečnostních sborů;
<br> − obecní policie;
<br> − poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;
<br> − příslušníci ozbrojených sil;
<br> − zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách;
<br> − sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách;
<br> − sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č <.>
359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí;
<br> − zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;
<br>
Rozsah krizového opatření nelze rozhodnutím hejtmanů nebo primátora hl.m.Prahy rozšiřovat o
další cílové skupiny zaměstnanců <.>
<br> Vláda zároveň rozhodla,že v období od 14.10.2020 do 1.11.2020 dojde i k uzavření 1.stupně
základních škol.Mateřské školy naopak zústávají v provozu <.>
<br> Povinnosti kraje a hl.m.Prahy:
<br> 1.zjišťovat potřebu zajištění takové péče u příslušných zaměstnavatelů výše uvedených profesí
<br> Doporučujeme se v první fázi spojit jak s dotčenými zaměstnavateli,tak s obcemi,případně obcemi
s rozší...
Narizeni_HT_c_8__skoly__pece
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Jermanová,hejtmanka
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j: 145079/2020/KUSK
<br> Praha dne 13.10.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
<br> o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
<br>
<br> č.8/2020
<br>
<br>
Podle § 14 odst.4 písm.c) a odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
<br> (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR
<br> usnesením ze dne 30.9.2020 č.957,v návaznosti na usnesení vlády č.1033 ze dne 12.10.2020,za účelem
<br>
<br>
<br> vykonávání péče o děti a mládež <,>
<br> k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce <,>
<br>
<br>
<br> nařizuji:
<br>
<br> - vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci
<br> bezpečnostních sborů,obecní policie,poskytovatelů zdravotních služeb,orgánů ochrany veřejného
<br> zdraví,zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k
<br> výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
<br> službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající
<br> činnosti podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo
<br> školského zařízení,a to bez ohledu na to,zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo
<br> školského zařízení <,>
<br> - vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 30 dětech <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Toto rozhodnutí zajistí:
<br>
<br> 1.Základní škola a mateřská škola Benešov,Na Karlově 372,se sídlem Na Karlově 372,256 01
Benešov,IČ 75 033 054
<br> 2.2.základní škola a mateřská škola,Beroun,P...
Narizeni_HT_c_9__skoly__pece
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Jermanová,hejtmanka
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j: 145439/2020/KUSK
<br> Praha dne 14.10.2020
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje
<br> o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu
<br>
<br> č.9/2020
<br>
<br>
Podle § 14 odst.4 písm.c) a odst.6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně některých zákonů
<br> (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR
<br> usnesením ze dne 30.9.2020 č.957,v návaznosti na usnesení vlády č.1033 ze dne 12.10.2020,za účelem
<br>
<br>
<br> vykonávání péče o děti a mládež <,>
<br> k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce <,>
<br>
<br>
<br> nařizuji:
<br>
<br> - vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let,jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci
<br> bezpečnostních sborů,obecní policie,poskytovatelů zdravotních služeb,orgánů ochrany veřejného
<br> zdraví,zaměstnanci uvedení v § 115 odst.1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
<br> č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci zařazení k
<br> výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních
<br> službách,ve znění pozdějších předpisů,sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající
<br> činnosti podle zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo
<br> školského zařízení,a to bez ohledu na to,zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo
<br> školského zařízení <,>
<br> - vykonávat tuto nezbytnou péči o děti ve skupinách po nejvýše 30 dětech <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Toto rozhodnutí zajistí:
<br>
<br> 1.Základní škola a mateřská škola Benešov,Na Karlově 372,se sídlem Na Karlově 372,256 01
Benešov,IČ 75 033 054
<br> 2.2.základní škola a mateřská škola,Beroun,P...

Načteno

edesky.cz/d/4210201

Meta

Nabídka zaměstnání   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz