« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace Pražská, Branecká (Popkovická) v Pardubicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 772 kB]
Strana 1 (celkem 5)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 99222/2020 OD-OSSUaD3
Č.j.: MmP 104761/2020 OD-OSSUaD
vyřizuje: Bc.XXXX XXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: jiri.kriz@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 14.října 2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,530 06 Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE- 74202-2/ČJ-2020-170606 dne 12.října 2020
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,doplňující přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace Pražská,Branecká (Popkovická) v
Pardubicích <.>
<br> Žadatel: XXXX XXX s.r.o <.>,K Dolíčku XX,Nové Jesenčany,530 02 Pardubice,IČ:24135658
<br> V souvislosti s tímto,bude užito dopravních značek:
<br>
 IS11a,IS11b,A15,E7b,Z2,B1,E13,C2b,C2c,P10a-b,A9,B24b,C2e-f,Z4d,S7
<br>  zneplatnění neaktuálního dz
<br>
<br>
Strana 2 (celkem ...

Načteno

edesky.cz/d/4209550

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz