« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 82.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 82.pdf
Mimořádné opatření č.27/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný Správní úřad podle 69 odst.! písm.i) a odst.2 aš 82 odst.1 a 2 písm.m] zákona č.25812000 Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dálejen zákona č.258/2000 Sb.“),ve spojení s 9 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br> ruší mimořádně opatření č.25l2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> spočívající s účinností ode dne 23.2áří 2020 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného opatření na území obce Ostrava a všech obcí,pro které vykonává rozšířenou působnost
<br> v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) jako je respirátor,rouška,ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky,které brání šíření kapánek,a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,konaných ve venkovních prostorech,tento zákaz se nevztahuje na:
<br> a) děti do dvou let věku <,>
<br> b) osoby s poruchou intelektu,s poruchou autistického spektra,s kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu,jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu <,>
<br> o) osoby při provádění autorského díla (např.divadelního,tanečního nebo hudebního představení),osoby přednášející & osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu <,>
<br> d) moderátory,redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových,televizních a dalších pořadech <,>
<br> e) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku,cvičeni,zápasu,soutěže apod <.>
<br> Čl.I
<br> Odůvodnění
<br> Vláda České republiky vydala dne 8.října 2020 usnesení vlády č.995 o přijetí krizového opatření,které s účinnosti ode dne 9.října 2020 od 00:00 hodin do dne ll.řijna 2020 do 23:59 hodin stanoví podmínky pro konání hormadných akcí,a XXXX Vláda České ...

Načteno

edesky.cz/d/4209526

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz