« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 83.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 83.pdf
Mimořádné opatření ř.<.> 28/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravějako věcně i místně příslušný správní úřad podle 69 odst.1 písm.b),i) a odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/ZGOG Sb.o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů („dáíejen zákona č.258/2000 Sb.“),ve Spojení 55 85 odst.1 a 3 zákona č <.>
<br> 25 8/2000 Sb.<,>
<br> ruší
<br> mimořádné opatření (32612020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezskéžio kraje se sídlem
<br> v Ostrově
<br> spočívající s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do l8.října 2020 do 23:59 hod.na území celého Moravskoslezského kraje v
<br> l <.>
<br> omezení provozu vysokých škol podle zákona č.11111998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon ovysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,spočívající v zákazu osobni přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání <.>
<br> Zákaz osobní přitomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br> — individuální návštěvy knihoven a studoven;
<br> — individuální konzultace;
<br> — zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br> „„ laboratorní,experimentální nebo uměleckou práciza přítomnosti nejvýše 15 osob; — klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br> omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoři podle zákona č.56112904 Sb <.>,() předškolním,úkladním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,spočívající vzákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona,s výjimkou
<br> — povinné školní docházky;
<br> — praktického vyučování a praktické přípravy;
<br> - škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
<br> — škol zřízených Ministerstvem sp...

Načteno

edesky.cz/d/4209525

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz