« Najít podobné dokumenty

Obec Zlončice - Sbírka zákonů, částka 166: Usnesení vlády ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlončice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 166 Rozeslána dne 12.října 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 407.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 408.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 409.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br> 410.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 411.Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti
vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu
<br> 412.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu
<br> 413.Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového
stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb
<br> 414.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 407
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 12.října 2020 č.1021
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.b) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 14.října 2020 od 00:00 hod.do dne 3.listopadu 2020 do 23:59 hod <.>
<br> I.zakazuje
<br> 1.hromadné akce konané v...

Načteno

edesky.cz/d/4204793

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlončice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz