« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - často kladené otázky.docx

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

často kladené otázky.docx
Otázka 1: Co znamená pojem „nemovitost s neznámým vlastníkem“ a jak tento problém vznikl?
Jde o nemovitosti,u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník.Zejména to jsou případy,kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj.není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků,kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou,ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci <.>
Český úřad zeměměřický a katastrální společně s ÚZSVM tyto nemovitosti průběžně dohledávají.Nový katastrální XXXXX XXX k tomu od X.X.XXXX poskytuje silnější oporu <.>
Otázka 2: Jak to,že stát má tolik chyb v evidenci nemovitostí?
Podle katastrálního zákona je povinností každého vlastníka nemovitosti,udržovat údaje v katastru nemovitostí v souladu se skutečností.Katastrální úřad smí z vlastního podnětu odstraňovat pouze zjevné chyby v zápisech,které objeví.Věcné nesprávnosti,kam spadá i problém „neznámých vlastníků“,však mohou být napraveny pouze na podnět oprávněné osoby,tedy vlastníka,který své vlastnictví katastrálnímu úřadu doloží zákonem předepsaným způsobem <.>
Většina zápisů „neznámého vlastníka“ v katastru nemovitostí má příčiny před rokem 1989 <.>
Stát má zájem,aby veřejné seznamy,k nimž patří i katastr nemovitostí,byly pro občany spolehlivým zdrojem informací.Proto se novým katastrálním zákonem snaží tento problém vyřešit i aktivně.Hlavní část řešení (zejména doložení vlastnických práv) však i nadále je na vlastnících nemovitostí <.>
Otázka 3: Pomůže mi ÚZSVM hledat předky?
Hledání předků je soukromá aktivita,při které je třeba zapojit nejen úřady,ale především archivy,svědky a další nejrůznější zdroje.Doporučujeme využít odborné pomoci,nejlépe s právní a archivní kvalifikací.ÚZSVM se tímto druhem pomoci soukromým osobám zabývat nemůže <.>
Otázka 4: Jak postupovat při hledání možného vlastnictví?
Celý problém neznámých vlastníků spočívá v nemožnosti ztotožnit vlastníky nemovitostí pouze podle jmén...

Načteno

edesky.cz/d/4202384

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz