« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 81.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 81.pdf
Úřad pro zastupování státu ve věcech maietkových Územní pracoviště Ostrava,Lihovarská 1335/9,716 10 Ostrava — Radvanice
<br> Výzva
<br> podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá,podle 5 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby,kteří nejsou označeni \: katastru nemovitostí dostatečně určitě,jak vyžaduje katastrální zákon,aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových <.>
<br>,Seznam nemovitosti,jichž se tato výzva týká,je zveřejněn na webových stránkách Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku",v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci" <.>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost,že pokud se vlastník nemovitě věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené VŠ 1050,odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,tj.do 31.12.2023,má se za to,že ji opustil.Potom ve smyslu 5 1045,odst.2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu <.>
<br> Úřad městského obvodu Mjchálkovica
<br> písemnost ev.č.: % „M.ar &
<br> vyvěšena dne: sňata dne: _?— za správnost: ___—___.<.> <.>
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Ve Ostravě 12.10.2020
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX ředitel odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ostrava,pověřen zastupovánim pracovního místa ředitele Územního pracoviště Ostrava
<br> Název stavha- stavba- lD Podll Název r ' Parcela název název Stavba Název Názov OPSUB- DPSUB- DPSUB- GPSUB - vlnstnlutv Podíl jmenoval Parnela- Knihu vyuziti,<.> Čislo LV částl,<.> " ' (' “' Člsln LV okresu obce Název ků typ rč/IČ název adresa l čitatel el výměra =pommku pozemku ina) (parcela) obce využiti árie) (budova) Mic...

Načteno

edesky.cz/d/4202383

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz