« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Mikroregion Litomyšlsko - Desinka - střednědobý výhled rozpočtu. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh stř. výhledu rozpočtu. [0,13 MB]
Střednědobý rozpočtový výhled na léta 2021-2023
<br> DSO Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko- Desinka
<br> Základní členění rozpočtu Skutečnost 2019 Předpoklad 2020 Výhled 2021 Výhled 2022 Výhled 2023
<br> Daňové příjmy 0 0 0 0 0
<br> Nedaňové příjmy 3 1 2 0 0
<br> Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0
<br> Provozní dotace 832 169 169 169 170
<br> Investiční dotace 0 0 0 0 0
<br> Příjmy celkem 835 170 169 169 170
<br> Běžné výdaje 817 90 169 169 170
<br> Kapitálové výdaje 0 0 0 0 0
<br> Výdaje celkem 817 90 169 169 170
<br> Saldo příjmů a výdajů 18 80 0 0 0
<br> Financování -18 -80 0 0 0
<br> Přijaté úvěry krátkodobé 0 0 0
<br> Přijaté úvěry dlouhodobé 0 0 0
<br> Splátky úvěrů krátkodobých
<br> Splátky úvěrů dlouhodobých 0 0 0
<br> Změna stavu prostředků BÚ -18 -80 0 0 0
<br> Rozpočtový hospod.výsledek 0 0 0 0 0
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu zveřejněn od 8.10.2020 do 25.10.2020 na úřední desce i způsobem
<br> umožňujícícm dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4200949


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz