« Najít podobné dokumenty

Obec Vižina - Sbírka zákonů č. 162/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vižina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb162-20
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 162 Rozeslána dne 8.října 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 398.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 399.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 400.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 401.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 402.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 398
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 8.října 2020 č.994
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.957 ze dne 30.září 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a ustanovení § 6
odst.1 písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> s účinností ode dne 12.října 2020 od 00:00 hodin do dne 25.října 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům
veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“),aby v rámci svých pracovišť zavedly opatření
spočívající v:
<br> 1.omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců,zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „za-
městnanci“) s adresáty veřejné správy (s žadateli,s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se provede zejména
takto:
<br> a) upřednostňováním písemného,elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech pří-
padech,kdy je to možné,avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách v roz...

Načteno

edesky.cz/d/4196765

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vižina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz