« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 80.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 80.pdf
1/3
<br> Magistrát města Ostravy odbor územního plánování a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: č.j.: SMC/559570/20/UFaSR/Růž Sp.zn.: “_ _ — dle rozdělovníku „ Vynzu3e: lng.XXXXX XXXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX E-maíl: pruzickova©ostravacz Datum: XXXX-XX-XX
<br> VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ OKONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.2b ÚZEMNÍHO PLANU OSTRAVY
<br> Magistrát města Ostravy,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako pořizovatel Změny č.2b Územního plánu Ostravy,příslušný podle 5 6 odst.1 písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),v souladu s ustanovením % 55b odst.2 á š 52 odst.1 stavebního zákona a ve smyslu ustanovení 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje konání veřejného projednání návrhu Změny č.2b Územního plánu Ostravy,které se uskuteční ve čtvrtek 12.11.2020 v 16 hodin na Magistrátu města Ostravy,v budově Nové radnice,Prokešovo nám.č.8,729 30 Ostrava,ve 3.poschodí,v zasedacím sále zastupitelstva města (místnost č.306) <.>
<br> Na veřejném projednání bude podán odborný výklad k návrhu Změny č.2b Územního plánu Ostravy <.>
<br> Návrh Změny č.2b Územního plánu Ostravy je pořizován zkráceným postupem podle ust.& 55a až 5550 stavebního zákona.Návrh Změny č.2b obsahuje textovou část (výrok & odůvodnění) agraíickon část (výkresy výroku a odůvodnění) v rozsahu měněných částí.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno,jelikož ze stanovisek podle ustanovení % 55a odst.2 písm.d) a e) stavebního zákona požadavek na zpracování nevyplynul <.>
<br> Návrh Změny č.2b Územního plánu Ostravy,bude vystaven kveřejněmu nahlédnutí od 8.10.2020 do 19.11.2020 (včetně):.způsobem umožňující dálkový přístup na úložišti dat: https:I/uloznaostrava.cz/datalpublic/314889th » na odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy,Prokešovo nám.č.8,729 30 Ostrava,v budově Nové radnice,ve 4.posc...

Načteno

edesky.cz/d/4194332

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz