« Najít podobné dokumenty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Odborný rada Botanik – expert na hodnocení dat (1160)
Stránka 1 z 2
<br> Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
<br> vyhlašuje výběrové řízení do pracovního poměru na dobu určitou
<br>
<br> XXXXXXX XXXX Botanik – expert na hodnocení dat (XXXX)
<br> v Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (142),v Odboru monitoringu biodiverzity (140)
<br> na ústředí AOPK ČR v Praze
<br>
<br> Na čem budete především pracovat:
<br>  Hodnocení stavu předmětů ochrany – rostlin a biotopů – na úrovni evropsky významných
<br> lokalit (EVL) a hodnocení dopadů managementu na tyto předměty ochrany.Jde zejména
<br> o zpracování a vyhodnocení dostupných dat,dílem také o koordinaci sběru další dat.Jedná
<br> se o součást Integrovaného projektu LIFE pro soustavu Natura 2000 v ČR,jehož cílem je
<br> systematické zlepšení péče o lokality soustavy <.>
<br>
Co je pro výkon pozice nezbytné:
<br>  VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni ve studijním programu botanika nebo
podobném (vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni výhodou) <,>
<br>  iniciativní přístup k řešení úkolů,chuť a ochota učit se novým věcem,komunikativnost <,>
<br>  zkušenosti se zpracováním botanických a fytocenologických dat <.>
<br>
Za výhodu považujeme:
<br>  dlouhodobý zájem o botaniku,floristiku nebo fytocenologii <,>
<br>  znalost statistických postupů potřebných pro hodnocení botanických a fytocenologických
dat <,>
<br>  dovednost práce se statistickým software,např.R,Python <,>
<br>  uživatelskou znalost práce s GIS <,>
<br>  schopnost pracovat samostatně a zároveň organizační schopnosti <,>
<br>  zkušenost s týmovou prací a koordinační rolí,přátelský přístup ke spolupracovníkům <,>
<br>  zkušenost s řešením velkého úkolu <,>
<br>  orientace v oboru ochrana přírody,osobní zájem o problematiku ochrany přírody <,>
<br>  znalost anglického jazyka <,>
<br>  orientace v národní i mezinárodní legislativě v oblasti ochrany přírody <,>
<br>  řidičský průkaz skupiny B <.>
<br>
Nabízíme:
<br>  pracovní úvazek 1,0 na dobu určitou (po dobu realizace...

Načteno

edesky.cz/d/4191148

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
25. 10. 2021
06. 10. 2021
24. 09. 2021
24. 09. 2021
03. 08. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz