« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 79.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 79.pdf
Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> Statutární město Ostrava,„ „ rada města písemnost ev.č.: ?“? Kč!/?i (f DOdatek
<br> : 41 vyvěšena dnawói
<br> sňata dne:
<br> za správnost: I DO DATE K souběžně zveřejněna na internetu
<br> k návrhu programu 17.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 14.října 2020
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> 20.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněně zástupce právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických osob s majoritním podílem města
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX.Zpráva ovýsledku hospodaření statutárního města Ostravy za I.pololetí 2020 (bez městských obvodů)
<br> 22.Metodika pro sestavování návrhu rozpočtu statutárního města Ostravy (bez městských obvodů) na rok 2021
<br> 23.Zapojení úvěru ČS a.s.a prostředků odboru investičního k financování investičních akcí 24.Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 57 mil.Kč pro městský obvod Vítkovice
<br> 25.Záměr přijetí úvěru ve výši 30 mil.Kč pro městský obvod Ostrava — Jih
<br> 26.Záměr přijetí dlouhodobého úvěru ve výši 150 mil.Kč pro městský obvod Ostrava — Jih
<br> 27.Informace o vyřízení dotazů člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vznesených na 16.zasedání zastupitelstva města dne 16.9.2020
<br> 28.Žádost o částečné prominutí dluhu ve věci odtahu vozidla tovární zn.NISSAN
<br> Předkladatel Mqr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh na svěření majetku (stojanů najízdní kola) městským obvodům
<br> 30.Návrh na záměr města darovat a návrh na záměr města prodat části pozemků v k.ú.Mariánské Hory,obec Ostrava
<br> OSTRAVAH!
<br> 1/2
<br> 2l2
<br> Statutární město Ostrava rada města
<br> edatek
<br> 31.Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.Slezská Ostrava,v k.ú.Muglinov a v k.ú.Kunčičky,vše obec Ostrava
<br> 32.Návrh na záměr města neprodat části pozemků v k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br> 33.Návrh na zrušení části usnesení č.0716/ZM1 822! 12 a návrh na záměr města p...

Načteno

edesky.cz/d/4189902

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz