« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Rozpočtové opatření č.6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Doplňující informace
Obecní úřad Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na internetových stránkách obce: www.obecmeclov.cz
Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Meclov na adrese Meclov 137
<br> ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROKU 2020
Schválené rozpočtové opatření č.6
Vyvěšeno na elek.úřední desce dne: 10.8.2020
Sejmuto z elek.úřední desky dne: 31.12.2020
Tel:
379428822
č.ú.:3828321/0100 KB Domažlice
IČO: 00253553
<br>
Fax:
<br> e-mail:
podatelna@obecmeclov.cz ID XXX.s.: ajcaXrr
Rozpočtové opatření č.6
Obec MeCIOV,IČO 00253553 KEO4 1.8.0 UR006
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.6/2020
<br> Radě jsou předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 4122 0,00 15 000,00 15 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem za Par: 0,00 15 000,00 15 000,00 Přúmy celkem 0,00 15 000,00 15 000,00 Výdaje XXX XXX orgl orgX N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2321 5169 60 000,00 3 000,00 63 000,00 Nákup ostatních služeb 2321 5171 40 000,00 336 000,00 376 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 2321 100 000,00 339 000,00 439 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a 3111 5171 20 000,00 30 000,00 50 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3111 20 000,00 30 000,00 50 000,00 Mateřské školy 3113 5336 0,00 15 000,00 15 000,00 Neinvestiční transfery zřízeným Celkem za Par: 3113 0,00 15 000,00 15 000,00 Základní školy 3631 5164 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Nájemné Celkem za Par: 3631 200 000,00 20 000,00 220 000,00 Veřejné osvětlení 3632 5171 500 000,00 -420 000,00 80 000,00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3632 500 000,00 -420 000,00 80 000,00 Pohřebnictví 3722 6122 0,00 84 000,00 84 000,00 Stroje,přístroje a zařízení Celkem za Par: 3722 0,00 84 000,00 84 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 5169 195 000,00 -53 000,00 142 000,00 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3745 195 000,00 -53 000,00 142 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 5137 1402 0,00 21 900,00 21 900,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5137 1403 0,00 15 000,00 15 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 115 800,00 -36 900,00 78 900,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Celkem za Par: 5512 115 800,00 0,00 115 800,00 Požární ochrana - dobrovolná část Výdaje celkem 1 130 800,00 15 000,00 1 145 800,00
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> Příjmy XXX XXX org: orgX Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 22 243 900,00 15 000,00 22 258 900,00 Příjmy cel...

Načteno

edesky.cz/d/4189015

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz