« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích - označení zabezpečení akce 130. Velká pardubická konané na dostihovém závodišti v Pardubicích (slepá část ulice Pražská)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 653 kB]
Strana 1 (celkem 4)
<br>
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br>
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 94171/2020 OD-OSSUaD5
Č.j.: MmP 100579/2020OD-OSSUaD
vyřizuje: ing.XXXXX XXXXX,oprávněná úřední osoba
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: pavel.bures@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 5.10.2020
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI,Kostnická 865,530 06 Pardubice,IČ: 00274046
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě §
171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající
<br>
ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v
Pardubicích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod č.j <.>
KRPE- 70301-2/ČJ-2020-170606 dne 30.září 2020
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,doplňující přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích – k označení zabezpečení akce 130.Velká pardubická konané na dostihovém závodišti
v Pardubicích ( slepá část ulice Pražská).<.>
<br> Žadatel: Dostihový spolek,a.s <.>,Pražská 607,530 02 Pardubice,IČ:48155110
<br> V souvislosti s tímto,bude užito dopravních značek:
<br>
 B1,č.Z2,B1 +E13 „mimo vozidel určených pořadatelem“ – na vjezdu ze silnice č.I/2,(dále návěstění
<br> pomoc...

Načteno

edesky.cz/d/4188669

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz