« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 08/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 08/2020
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
LJ
<br>
<br>
<br> Zápis č.08/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
Čas a místo konání:
<br> 15.09.2020 ve 20:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé:
Ing.XXXXXX XXXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,<,> p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXX XXXX
Omluveni:
p.XXXXXX XXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,p.XXXXX XXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Host:
pí.XXXXX XXXXXXXX
Veřejnost:
pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Jednání zastupitelstva řídil místostarosta,přivítal členy zastupitelstva a zástupce veřejnosti a zahájil jednání ve 20:00 hod.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
Upozorníl členy zastupitelstva,že některé body programu vyžadují jak seznámení s jejich historií,tak objasnění legislativních souvislostí a požádal členy zastupitelstva o zvýšenou pozornost při jejich projednávání a před přijetím usnesení <.>
Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.07/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byla pověřena:
pí.XXXXX XXXXXXXX
Určení ověřovatelé zápisu:
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX
<br>
Místostarosta konstatoval,že na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 9,a že zasedání je usnášeníschopné.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,<.>
<br> V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude pořizován audiozáznam jednání a dotázal se přítomných,zda bude záznam pořizován ještě někým jiným <.>
1.2 Schválení programu ZO
<br> místostarosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě
Program jednání:
<br> 1.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.07/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prost...

Načteno

edesky.cz/d/4187679

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz