« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Mimořádné opatření KHS

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Mimořádné opatření č.26/2020
<br> Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
<br>
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,jako orgán ochrany veřejného
<br> zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 a § 82 odst.1 a 2 písm.m)
<br> zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona
<br> č.258/2000 Sb.<,>
<br> nařizuje
<br> mimořádné opatření při epidemii
<br> s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.na území celého
<br> Moravskoslezského kraje spočívající v
<br>
<br> 1.omezení provozu vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a
<br> účastníků kurzů celoživotního vzdělávání <.>
<br>
<br> Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br>  individuální návštěvy knihoven a studoven;
<br>  individuální konzultace;
<br>  zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br>  laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
<br>  klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br>
2.omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č <.>
561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
<br> (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků
<br> a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v
<br> konzervatoři podle školského zákona,s výjimkou
<br>  povinné školní docházky;
<br>  praktického vyučování a praktické přípravy;
<br>  škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
<br>  škol zřízených...

Načteno

edesky.cz/d/4186570

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Leskovec nad Moravicí
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
16. 11. 2020
11. 11. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz