« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 78.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 78.pdf
11'3
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu MiChálkovice
<br> primátor,Písemnost ev.č.: ?! ÁWM €
<br> vyvěšena dne: M Sňata dne:
<br> P OZVÁN Í za správnost: I
<br>,<,> souběžně zveřejněna ' t na 17.zasedanl na II"! emetu
<br> Pozvánka
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční dne 14.října 2020 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br> DATUM KON'ÁNÍ: 14.října 2020
<br> MISTO KONANI: zasedací místnost č.306
<br> ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení — Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu ze 17.zasedání ZM - informace o ověření zápisu z 16.zasedání ZM - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> ] 1.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města - projednáváníjednotlivých bodů programu
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů programu
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br> SEZNAM MATERIÁLÚ:
<br> 1.Informace o činnosti orgánů města
<br> Předkladatel Inq.XXXXX XXXXXX.MBA,primátor:
<br> X.Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci a úhradě nákladů na realizaci díla “Památník obětem střelby v Poliklinicc F akultní nemocnice v Ostravě dne 10.prosince 2019“
<br> 3.Schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt "Ostrčilova - inovace" v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
<br> OSTRAVAH!
<br> 2l3
<br> Statutární město Ostrava
<br> primátor ? ÚZVá i'l &&
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> Strategie ITI ostravské aglomerace - plnění a změny
<br> Návrh na poskytnutí bezúročnýeh zápůjček zaměstnancům dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Magistrátu města Ostravy
<br> Předkladatel Mqr.Radim gglgEnec,náměstek primátora:
<br> 6 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> Návrh na záměr města neprodat nemovité věci v k.ú.Pustkovec a v k.ú.Poruba,vše obec Ostrava
<br> Návrhy dodatků zřizovacích listin...

Načteno

edesky.cz/d/4186228

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz