« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Záměr 04/2020 pronajmout část pozemku parcelní číslo 35/1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr 04/2020 pronajmout část pozemku parcelní číslo 35/1
OBEC RAKOVICE
Obecní úřad
LJ
<br>
<br>
<br> ZÁMĚR 04/2020
Obec Rakovice zveřejňuje,ve smyslu ustanovení § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> z á m ě r p r o n a j m o u t
<br> pozemek parcelní číslo 35/1,v katastrálním území Rakovice,o výměře 661 m2,druh pozemku zastavěná plocha.Záměr pronajmout 66 m2
· přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br> · tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Rakovice na jeho zasedání dne
· 15.září 2020,usnesením č.65/08/2020 <.>
…………………………
XXXXXX XXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
16.září 2020
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br>
<br>
<br> ……………………………
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Podpis
<br>
<br>
<br> 1

Načteno

edesky.cz/d/4185809


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz