« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Vyhláška 1/2018 požární řád obce Rakovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 1/2018 požární řád obce Rakovice
OBEC RAKOVICE Obecně závazná vyhláška č.1/2018
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
<br> Zastupitelstvo obce Rakovice se na svém zasedání konaném dne 7.2.2018,č.usnesení 06/01/2018 usneslo vydat na základě & 29 odst.1 písm.o) bod 1 zákona č.133/1985 Sb <.>,o požární ochraně,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“),a v souladu s š 10 písm.d) a g 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>,či.1 Uvodní ustanovení
<br> Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci <.>
<br> či.2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci (1) Ochrana životů,zdraví a majetku občanů před požáry,živelními pohromami ajinými mimořádnými událostmi na území obce Rakovice (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl.5 této vyhlášky adále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č.1 této vyhlášky.“
<br> (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec v samostatné působnosti pověřila místostarostu obce Rakovice,který vykonává monitoring úrovně požární ochrany v obci,o níž předkládá zprávu starostovi minimálně 1 za půl roku <.>
<br> (3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
<br> a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci <,>
<br> b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce,a to minimálně 1 x za 12 měsíců <.>
<br> či.3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
<br> (1) Za činnosti,při kterých hrozí zvýšeně nebezpečí vzniku požáru,se podle místních podmínek považuje:
<br> a) konání veřejnosti přístupných kulturních a spor...

Načteno

edesky.cz/d/4181825

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz