« Najít podobné dokumenty

Obec Držkov - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje (ke stažení)
Obecní úřad Držkov
 Držkov 9,468 24
<br>
<br> OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
<br>
<br> Starosta obce Držkov podle ust.§ 15 odst.1 písm.a); ust.§ 27 zák.č.130/2000 Sb <.>,o volbách do
<br> zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zveřejněním v místě
<br> obvyklým
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční:
<br> v pátek dne 2.října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
<br> v sobotu dne 3.října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br>
ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost v budově obecního úřadu,Držkov 9,468 24
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR
<br> (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti
<br> stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může
<br> obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Držkově dne 16.9.2020
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> ……………………………………… <.>
<br> Starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4180203


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz