« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Nařízení Krajské hygienické stanice. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení KHS [0,35 MB]
1
<br>
<br> __________________________________________________________________________________________
<br> Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,Mezi Mosty 1793,530 03 Pardubice
<br> tel.: 466052332,fax: 466052347,e-mail: sekretariat@khspce.cz,www.khspce.cz
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
<br> se sídlem v Pardubicích
________________________________________________________________________________
<br> Č.j.: KHSPA 20947/2020/OS-Pce V Pardubicích dne 1.října 2020
<br>
<br>
<br> Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích
<br> č.3/2020
<br>
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích jako orgán ochrany
<br> veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 a § 82 odst.1 a 2
<br> písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s
<br> § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
s účinností ode dne 5.října 2020 od 00:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.nařizuje
<br> následující mimořádné opatření při epidemii na území Pardubického kraje spočívající v:
<br>
1.omezení provozu vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších
<br> předpisů,spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
<br> vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání <.>
<br>
Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br>  individuální návštěvy knihoven a studoven;
<br>  individuální konzultace;
<br>  zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br>  laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
<br>  klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br>
2.omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č <.>
5...

Načteno

edesky.cz/d/4178243

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz