« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Naskenováno na multifunkčním zařízení Xerox.pdf
Mimořádné opatření č.26/2020 Krajske hygienická stanice Moravskoslezském kraje se sídlem v Ostravě
<br> Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,jako orgán ochrany veřejného zdraví věcné i místně příslušný podle š 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 a 5 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),ve spojení s 5 85 odst.1 a 3 zákona (1258/2000 Sb.<,>
<br> nařizuje mimořádně opatření při epidemií
<br> sůčinnostl ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.na území celého Moravskosleakého kraje spočívající v
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 4 <.>
<br> 5 <.>
<br> omezení provozu vysokých škol podle zákona č."111998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů,spočívající v zúkazu osobní přítomností studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kursů celoživotního vzdělávání <.>
<br> Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br> — individualní návštěvy knihoven a studoven;
<br> - individuální konzultace;
<br> — zkoušení a přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br> — laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob; - klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br> omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoři podle aíkona !.56an Sb.<.> o předlkolním,základním,středním.vyšším odborném a jiném vzdělávání (lkolský zákon),ve znění pozdějších předpisů,spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyššim odborném vzdělávání ve školních & vzdělávání v konzervatoři podle italského zákona,s výjimkou
<br> - povinné školní docházky;
<br> — praktického vyučování a praktické přípravy;
<br> — škol zřízených při uřízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
<br> — škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
<br> - praktických ško...

Načteno

edesky.cz/d/4177576

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz