« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu po dobu 30 dnů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni-vlady-CR-ze-dne-30-9-2020-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-na-uzemi-CR-od-5-10-2020-na-dobu-30-dnu.pdf
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30.září 2020 č.957
<br>
vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br>
vyhlašuje
<br>
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
<br> /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br>
NOUZOVÝ STAV
<br>
na dobu od 00.00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br>
Vláda
<br> I.n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové
situace krizová opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.u k l á d á
<br>
1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.<,>
2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
<br> nouzovým stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to
před jejich uplatněním;
<br>
III.s t a n o v í,že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance,jejichž
<br> přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury,na
něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;
<br>
IV.dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
<br> nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;
<br> V.p o v ě ř u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
<br> České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I.tohoto usnesení;
<br> VI.toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5.října 2020,v 00.00 hodin a jeho platnost končí
<br> uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Provedou:
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br>
Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,v.r <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/4175391

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
11. 03. 2021
10. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz