« Najít podobné dokumenty

Obec Žabovřesky nad Ohří - Nařízení KHS Ústeckého kraje č. 3/2020, omezení provozu VŠ, VOŠ, SŠ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žabovřesky nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatreni_skoly1.pdf
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
<br> ÚSTECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM
<br>
<br>
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem
<br> adresa Moskevská 1531/15,40001 Ústí nad Labem,tel.: 477755110,e-mail: e-podatelna@khsusti.cz,ID: 8p3ai7n
<br>
<br> V Ústí nad Labem dne 1.10.2020
<br>
<br>
Č.j.: KHSUL 58658/2020
<br> Sp.značka: S-KHSUL 39562/2020
<br> Počet listů/příloh: 3/0
<br>
<br>
<br> Nařízení
<br> Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem
<br> v Ústí nad Labem č.3/2020
<br>
<br> Krajská hygienická stanice kraje Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem,jako orgán
<br> ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 a
<br> § 82 odst.1 a 2 písm.m) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000
<br> Sb.“),ve spojení s § 85 odst.1 a 3 zákona č.258/2000 Sb <.>,k ochraně zdraví při epidemii a
<br> k zamezení dalšího šíření epidemie onemocnění COVID -19 způsobené novým koronavirem
<br> SARS-CoV-2
<br>
<br> s účinností ode dne 5.října 2020 od 0:00 hod.do 18.října 2020 do 23:59 hod.nařizuje
<br> následující mimořádné opatření při epidemii na území kraje Ústeckého kraje spočívající
<br> v:
<br>
<br> 1.omezení provozu vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších
<br> předpisů,spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na
<br> vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání <.>
<br>
<br> Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
<br>  individuální návštěvy knihoven a studoven;
<br>  individuální konzultace;
<br>  zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
<br>  laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
<br>  klinické a praktické výuce a praxi <,>
<br>
2.omezení provozu středních a vyš...

Načteno

edesky.cz/d/4175390

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Žabovřesky nad Ohří
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
01. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Žabovřesky nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz