« Najít podobné dokumenty

Obec Nové Dvory (Příbram) - Vyhlášení nouzového stavu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nové Dvory (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlášení nouzového stavu
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 158 Rozeslána dne 30.září 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 391.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu
od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů
<br> 392.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 391
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.září 2020 č.957
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> na dobu od 00:00 hodin dne 5.října 2020 na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nař izuje ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá
<br> 1.předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.<,>
<br> 2.členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým
stavem,která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí,a to před jejich uplat-
něním;
<br> III.stanoví,že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance,jejichž přítomnost
na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury,na něž se budou
vztahovat zákazy a povinnosti;
<br> IV.dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto
vyhlášením nouzového stavu dotčena;
<br> V.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
republiky o vyhlášení nouzového...

Načteno

edesky.cz/d/4171528


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nové Dvory (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz