« Najít podobné dokumenty

Akademie věd České republiky - Požadavky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Akademie věd České republiky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Požadavky
Výběrová řízení - Akademie věd České republiky29.09.2020 Ústav výzkumu globální změny AV ČR,v.v.i.vyhlašuje v souladu se zákonem č.283/1992 Sb.o Akademii věd České republiky,ve znění zákona č.420/2005 Sb.a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Analytik/analytička hydrologických procesů v krajině (1,0) Požadavky: Popis práce: Práce na plný úvazek (případně zkrácený po dohodě) v oblasti analýz funkčních vztahů hydrologických funkcí krajiny vzhledem k dalším ekosystémovým službám.Pracovník/pracovnice se zaměří zejména na studium procesů v ploše krajiny a jejich vazbu se srážkově-odtokovými poměry a režimem podzemních vod.Nástrojem této analýzy bude využití dynamických distribuovaných hydrologických modelů a procesně orientovaných modelů za současných i hypotetických podmínek v důsledku měnícího se klimatu dle škály scénářů.Práce uchazeče bude dále zaměřená na testování,kalibrace a implementaci vybraných nástrojů pro hodnocení dopadů změny klimatu a to včetně extenzivního využívání dat dálkového průzkumu Země.Spolupráce při návrhu a ověřování adaptačních a mitigačních opatření ve vodním režimu krajiny s využitím počítačového modelování.Běžnou náplní bude rešeršní práce s cizojazyčnou literaturou.Předpokládá se příprava textových výzkumných zpráv,prezentací a zejména samostatných vědeckých článků primárně v anglickém jazyce.Pozice předpokládá otevřenost ke spolupráci v rámci interdisciplinárního týmu vlastní iniciativu a ochotu podílet se aktivně na výzkumu,který je motivován snahou porozumět podstatě problému – curiosity driven research.Požadujeme: - Vysokoškolské vzdělání (ukončené magisterské nebo doktorské studium) v oboru Hydrologie,Hydrogeologie nebo Fyzické geografie nebo příbuzných oborů - Doložená profesní zkušenostech v oblastech hydrologického případně matematického modelování a/nebo práce v oblasti hydrologického výzkumu či jiného výzkumu s využitím matematického modelování a/nebo geostatistických XXXXX a to v souhrnné době nejméně X let; - Schopnost a zá...

Načteno

edesky.cz/d/4168363

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Akademie věd České republiky
22. 01. 2021
21. 01. 2021
20. 01. 2021
19. 01. 2021
18. 01. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Akademie věd České republiky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz