« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 3.10.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 3.10.2020
Obec Ždírec
<br> starosta obce Ždírec
<br> Ždírec,24.září 2020 Počet listů: [
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastugitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec & oznamuji místo,čas ajcho program <.>
<br> Místo konání:
<br> Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.<.> 23
<br> Doba konání: 3.října 2020 od 18:00 hodin Navržcný 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích.) program: & zapisovatele 2) Schválení programu zasedání ZO 3) Kontrola plnění úkolů a usnesení 4) Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci 5) Dopravního značení v obci — vývoj situace 6) EOVV? 2020 — vyhodnoceni akce <.>,7) UP obce“ — zprava o uplatňování UP obce a změny UP obce 8) Oprava distribuční sítě NN 9) Pronájem a prodej obecních pozemků 10) Nákup pomůc'ek pro JSDH ! 1) Diskuse 12) Různé Vyvěšeno dne: 24392020 Sejmuto dne: 4.102020 Elektronicky zveřejněno dne: 24.9.2020
<br> Odcjmuto s ctekoonícké úřední desky dne: 4.10.2020

Načteno

edesky.cz/d/4167283

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz