« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Rozpočtové opatření č. 8/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 8/2020
Obec Vrátno KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.8.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.8
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XX XXX,000000 0000 000 Daň z příjmů právnických osob za obce 1) 254 220,00
<br> 000000000 1211 820 000,00 25 780,000000 0000 000 Daň z přidané hodnoty 2) 845 780,00
<br> 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00celkem:0000Paragraf *
000000000 2111 1 217 000,00 120 000,000000 1031 000 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3) 1 337 000,00
<br> 1 217 000,00 120 000,00 1 337 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
celkem:Org: 0000 2 317 000,00 120 000,00 2 437 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 2 317 000,00 120 000,00 2 437 000,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XX XXX,000000 1031 000 Nákup ostatních služeb 4) 713 000,00
<br> 653 000,00 60 000,00 713 000,00celkem:1031Paragraf Pěstební činnost *
000000000 5171 50 000,00 -50 000,000000 2212 000 Opravy a udržování 5) 0,00
<br> 50 000,00 -50 000,00 0,00celkem:2212Paragraf Silnice *
000000000 5194 12 000,00 10 000,000000 3399 000 Věcné dary 6) 22 000,00
<br> 12 000,00 10 000,00 22 000,00celkem:3399Paragraf Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostře *
000000000 6121 897 000,00 -120 000,000000 3612 000 Budovy,XXXX a stavby X) XXX XXX,XX
<br> XXX 000,00 -120 000,00 777 000,00celkem:3612Paragraf Bytové hospodářství *
000000000 5169 490 350,00 107 000,000000 6171 000 Nákup ostatních služeb 8) 597 350,00
<br> 490 350,00 107 000,00 597 350,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
000000000 5365 402 400,00 113 000,000000 6399 000 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondů9) 515 400,00
<br> 402 400,00 113 000,00 515 400,00celkem:6399Paragraf Ostatní finanční operace *
celkem:Org: 0000 2 504 750,00 120 000,00 2 624 750,00
<br> VÝDAJE celkem 2 504 750,00 120 000,00 2 624 750,00
<br>
<br> Obec Vrátno KEO-W 1.11.350...

Načteno

edesky.cz/d/4166634


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz