« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Rozpočtové opatření č. 7/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 7/2020
Obec Vrátno KEO-W 1.11.350 / Uc06x
<br> zpracováno:
<br> strana:
<br> 31.8.2020
<br> 1
Rozpočtové změny roku 2020
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> PŘÍJMY
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX -XXX XXX,000000 0000 000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 1) 0,00
<br> 000098024 4111 0,00 206 250,000000 0000 000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpo2) 206 250,00
<br> 150 000,00 56 250,00 206 250,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0000 150 000,00 56 250,00 206 250,00
<br> 000034002 4116 0,00 150 000,000003 0000 000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 3) 150 000,00
<br> 0,00 150 000,00 150 000,00celkem:0000Paragraf *
celkem:Org: 0003 0,00 150 000,00 150 000,00
<br> PŘÍJMY celkem 150 000,00 206 250,00 356 250,00
<br> VÝDAJE
<br> ZJN+Z+Uz Původní hodnota Změna Po změněParOrg XXX XXXXX
<br> XXXXXXXXX XXXX XXX XXX,XX XXX XXX,000000 6171 000 Nákup ostatních služeb 4) 490 350,00
<br> 284 100,00 206 250,00 490 350,00celkem:6171Paragraf Činnost místní správy *
celkem:Org: 0000 284 100,00 206 250,00 490 350,00
<br> VÝDAJE celkem 284 100,00 206 250,00 490 350,00
<br> Zpracoval: XXXX XXXXXX,DiS.dne: XX.X.XXXX
<br> V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli) <.>
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.7
<br> Schváleno starostkou dne 31.08.2020 <.>
<br> Změna závazných ukazatelů
<br> PŘÍJMY
<br> Původní hodnota Změna Po změněPar OrgPol Popis
<br> 4111 0,00 206 250,00 206 250,0000000000 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
<br> 4116 436 920,00 150 000,00 586 920,00XXXX0000 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
<br> 4216 150 000,00 -150 000,00 0,00XXXX0000 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu
<br> PŘÍJMY celkem 586 920,00 20...

Načteno

edesky.cz/d/4166633


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz