« Najít podobné dokumenty

Obec Morašice (Znojmo) - Usnesení ze zastupitelstva obce pořádané dne 17.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Morašice (Znojmo).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zastupitelstva obce pořádané dne 17.9.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Morašice konaného dne 17.9.2020
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Morašice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostkou obce Mgr.Adélou Šotkovskou,Dis.v zasedací místnosti
OÚ Morašice <.>
<br> Starostka konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 zák.č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon").Informace o místě,době a navrženém programu připravovaného zasedání
zastupitelstva podle § 93 odst.1 zákona byla na ú řední desce obce zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 9.9.2020 do 17.9.2020 <.>
Současně byla zveřejněna na internetových stránkách obce <.>
<br> Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,že
přítomno je všech 6 členů zastupitelstva (Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,Dis <.>,Mgr.Lukáš
Bartuněk,Mgr.XXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Rudolf
Březina),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
XXXXXX XXXX byl omluven a dorazil v cca XX:XX hodin <.>
<br> Starostka poté seznámila přítomné s níže uvedeným programem jednání a jako
zapisovatele navrhuje pana Mgr.Lukáše Bartuňka,ověřovatele zápisu paní Mgr <.>
Janu Hlaváčovou a Kateřinu Paluchovou <.>
<br>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelstvo obce Morašice schvaluje zapisovatele pana Mgr.Lukáše Bartuňka <,>
ověřovatele zápisu paní Mgr.Janu Hlaváčovou a Kateřinu Paluchovou <.>
<br>
<br> Usnesení č.1-1/2020/z 8 bylo schváleno
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3.Volba nového předsedy finančního výboru
4.Příspěvek obce na provoz Jednoty (částka 25.000 Kč)
5.Prodej pozemku od obce Morašice121,671 71 pozemek p.č.543/17 o rozloze
<br> 30 m²,v katastrálním úřadu 698466 za účelem: přístřešek na dřevo panu
Miroslavu Šilhánkovi
<br> 6.Zrušení akce Posvícení kvůli epidemiolog...

Načteno

edesky.cz/d/4166587

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Morašice (Znojmo)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz