« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Nařízení č. 26/2020 – zpoplatněné stání – příloha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
SLEGENDA:
<br> VNITŘNÍ PLOCHA VYMEZENÉ OBLASTI TVOŘÍ REGULOVANÝ ÚSEK)
HRANICE VYMEZENÉ OBLASTI A REGULOVANÉHO ÚSEKU (CELÁ
<br> ČÍSLO VYMEZENÉ OBLASTI
<br> NÁZEV ULICE
<br> FORMÁT A3,MĚŘÍTKO 1:23000
<br> Vymezené oblasti a regulované úseky
<br> Kř
ížk
<br> ov
sk
éh
o
<br> Poříčí
<br> Vin
ohr
<br> ady
<br> Strážní
<br> R
en
<br> ne
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> H
er
šp
ic
k
á
<br> Jihlavská
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> Poř
íčí
<br> Vojtova
<br> U
h
e
ln
á
<br> Hl
ink
<br> y
<br> Lipová
<br> Op
ušt
<br> ěná
<br> Úz
ká
<br> Hybešova
Václavská
<br> náměstí
Mendlo
<br> vo
Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> D
ornych
<br> Hl
ad
íko
<br> va
<br> Cej
l
<br> S
o
u
d
n
í
<br> H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> M <.>
Ho
<br> rák
ové
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
<br> o
u
n
ico
<br> v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
K
<br> o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> T
kalcovská
<br> P
a
s
tr
n
k
o
v
a
<br> P
lo
tn
í
<br> hora
<br> Kraví
<br> Táb
or
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> P
alack
<br> éh
o
tříd
<br> a
<br> Dom
ažlic
<br> ká
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> H
ra
<br> d
e
c
k
á
<br> Dob
rov
<br> ské
ho
<br> Ská
celo
<br> va
nám
<br> ěstíS
lova
<br> nsk
é
<br> S
rb
sk
<br> á
<br> Rie
gro
<br> va
<br> P
u
rk
<br> y
ň
o
v
a
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> S
e
if
e
rt
o
v
a
<br> O
kr
už
<br> ní
<br> O
kružní
<br> železniční trať
<br> M
e
rh
a
u
to
<br> v
a
<br> Pro
vaz
<br> níko
va
<br> L
e
s
n
ic
<br> k
á
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> M
e
rh
<br> a
u
to
<br> v
a
<br> V
ra
<br> n
o
v
sk
<br> á
<br> Mostecká
Sýp
<br> ka
<br> D
uk
<br> el
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> K
ří
žo
<br> v
á
<br> V
lh
<br> k
á
<br> T
iš
n
o
v
sk
<br> á
<br> S
tu
d
en
á
<br> Olomoucká
<br>...
Nařízení č. 26-2020 – zpoplatněné stání – příloha
SLEGENDA:
<br> VNITŘNÍ PLOCHA VYMEZENÉ OBLASTI TVOŘÍ REGULOVANÝ ÚSEK)
HRANICE VYMEZENÉ OBLASTI A REGULOVANÉHO ÚSEKU (CELÁ
<br> ČÍSLO VYMEZENÉ OBLASTI
<br> NÁZEV ULICE
<br> FORMÁT A3,MĚŘÍTKO 1:23000
<br> Vymezené oblasti a regulované úseky
<br> Kř
ížk
<br> ov
sk
éh
o
<br> Poříčí
<br> Vin
ohr
<br> ady
<br> Strážní
<br> R
en
<br> ne
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> H
er
šp
ic
k
á
<br> Jihlavská
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> V
íd
<br> eň
sk
<br> á
<br> Poř
íčí
<br> Vojtova
<br> U
h
e
ln
á
<br> Hl
ink
<br> y
<br> Lipová
<br> Op
ušt
<br> ěná
<br> Úz
ká
<br> Hybešova
Václavská
<br> náměstí
Mendlo
<br> vo
Pekařská
<br> Ú
v
o
z
<br> Ú
v
o
z
<br> D
ornych
<br> Hl
ad
íko
<br> va
<br> Cej
l
<br> S
o
u
d
n
í
<br> H
v
ěz
<br> d
o
v
á
<br> Francou
zská
<br> M <.>
Ho
<br> rák
ové
<br> T
ra
<br> u
b
o
v
a
<br> L
id
ic
<br> k
áK
<br> o
u
n
ico
<br> v
a
<br> Husova
<br> H
u
s
o
v
a
<br> Ú
dolní
<br> Ú
dolní
<br> Tv
rdé
<br> ho
K
<br> o
u
n
ic
<br> o
v
a
<br> Šum
avsk
<br> á
<br> V
eveří
<br> Ko
tlář
<br> ská
<br> Pio
nýr
<br> ská
<br> Hrnč
ířská
<br> D
ro
<br> b
n
éh
<br> o
<br> T
kalcovská
<br> P
a
s
tr
n
k
o
v
a
<br> P
lo
tn
í
<br> hora
<br> Kraví
<br> Táb
or
<br> Š
tefán
<br> ik
o
v
a
<br> P
alack
<br> éh
o
tříd
<br> a
<br> Dom
ažlic
<br> ká
<br> Reis
sigo
<br> va
<br> Dr
ob
<br> néh
o
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> S
p
o
rto
<br> v
n
í
<br> H
ra
<br> d
e
c
k
á
<br> Dob
rov
<br> ské
ho
<br> Ská
celo
<br> va
nám
<br> ěstíS
lova
<br> nsk
é
<br> S
rb
sk
<br> á
<br> Rie
gro
<br> va
<br> P
u
rk
<br> y
ň
o
v
a
<br> Porgesova
<br> tří
da
G
<br> en
er
ál
a
Pí
ky
<br> S
e
if
e
rt
o
v
a
<br> O
kr
už
<br> ní
<br> O
kružní
<br> železniční trať
<br> M
e
rh
a
u
to
<br> v
a
<br> Pro
vaz
<br> níko
va
<br> L
e
s
n
ic
<br> k
á
<br> Me
rha
<br> uto
va
<br> M
e
rh
<br> a
u
to
<br> v
a
<br> V
ra
<br> n
o
v
sk
<br> á
<br> Mostecká
Sýp
<br> ka
<br> D
uk
<br> el
sk
<br> á
tř
íd
a
<br> K
ří
žo
<br> v
á
<br> V
lh
<br> k
á
<br> T
iš
n
o
v
sk
<br> á
<br> S
tu
d
en
á
<br> Olomoucká
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4164614

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz