« Najít podobné dokumenty

Obec Trnové Pole - ZÁMĚR PACHTU POZEMKŮ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Trnové Pole.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁMĚR PACHTU POZEMKŮ
Obec Trnové Pole,Trnové Pole 31,671 78 Jiřice u Mir <.>
<.> IČ: 00637041 tel.515331167,724188200,trnovepole@tiscali.cz,DS c38ars7
<br>
<br> V Trnovém Poli,dne 25.9.2020
<br>
Obec Trnové Pole zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br>
ZÁMĚR PACHTU POZEMKŮ
<br>
Parcelní číslo 2233 o výměře 0,6054ha
<br>
<br> vše zapsáno na LV 10001 pro obec a k.ú.Trnové Pole u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,Katastrální pracoviště Znojmo <.>
<br> Zájemci se mohou vyjádřit a předložit své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Trnové Pole,Trnové Pole 31,671 78 Jiřice uMiroslavi <.>
<br>
Uzavření pachtovní smlouvy podléhá schválení Zastupitelstvem obce Trnové Pole <.>
<br> Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem obce Trnové Pole dne 23.9.2020
usnesením č.3 <.>
<br> XXXXXXXXXX XXXXX
starostka obce
<br> Na úřední desce OÚ Trnové Pole a elektronické descewww.trnovepole.cz
<br>
Vyvěšeno dne: 25.9.2020
<br>
<br> Sňato: 13.10.2020

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Trnové Pole
27. 10. 2020
26. 10. 2020
26. 10. 2020
26. 10. 2020
23. 10. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Trnové Pole      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz