« Najít podobné dokumenty

Obec Střeň - Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5-2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení ze zasedání ZO Střeň č. 5-2020.pdf [0,14 MB]
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Střeň č.5 — 2020
<br> I.A) Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č.0633021119 s Českou spořitelnou,a.s.s možností čerpání úvěru až do výše 4 800 000,— Kč s úrokovou sazbou l-měsíční PRIBOR + 0,64 % <.>
<br> B) Zastupitelstvo obce schvaluje čerpání úvěru v okamžiku,kdy dojde k finančnímu plnění smluvně ošetřených investičních akcí schválených v rozpočtu obce na rok 2020 a na které byla přiznána dotace KÚOK případně MMR či jiným poskytovatelem a jejich financování bylo rozpočtově kryto z výnosů prodeje stavebních pozemků <.>
<br> ZO předává kompetenci starostovi k zajištění finančního krytí úvěrem a k tomu vázaných rozpočtových opatření u těchto akcí:
<br> Výstavba veřejné infrastruktury,V0 a vegetační úpravy Střeň
<br> Vybudování workoutového hřiště a lanové dráhy v obci Střeň
<br> Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň
<br> Projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ
<br>.Projektová dokumentace na rekonstrukci KD
<br> ro: 6 proti: 0 zdržel se: O
<br> wmewwr
<br> 2.Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.164/3,164/25,164/26,164/27,164/28,164/29 vše v k.ú.Střeň a to za cenu dle znaleckého posudku: 2 000,- Kč/m2 bez DPH.Pro: 6 proti: 0 zdržel se: O
<br> 3.A) Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň.Vítězem se stala firma SUEZ CZ a.s.s cenou 1 270 907,50 Kč (1 537 798,08 Kč včetně DPH) <.>
<br> B) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště v obci Střeň s firmou SUEZ CZ a.s.v hodnotě 1 270 907,50 Kč ( l 537 798,08 Kč včetně DPH) <.>
<br> Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Zastupitelstvo obce Střeň schvaluje Smlouvu o vystoupení skupiny Fleret na akci Den obce Střeň — Komárfest v termínu 11.září 2021.Pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 5.A) Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na dodávku rostlinného materiálu,pomocného materiálu pro výsadby dřevin a technologie pro zálivk...

Načteno

edesky.cz/d/4163449

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz